Fastighetsnätverket logotyp

Se staden med sol(cells)glasögon!

 • Pontus Halldin, WSP berättar om hur Klövern och WSP samverkat för att etablera solel

  Pontus Halldin, WSP berättar om hur Klövern och WSP samverkat för att etablera solel

 • WSP och Klövern installerade solceller som solskydd för färbättrat inomhusklimat

  WSP och Klövern installerade solceller som solskydd för färbättrat inomhusklimat

 • Per Halldin, Solkraft i Viby informerar om solel ur en installatörs perspektiv

  Per Halldin, Solkraft i Viby informerar om solel ur en installatörs perspektiv

 • Lennart Lindkvist, Örebroporten berättar om erfarenheter av solelproduktion på Behrn Arena

  Lennart Lindkvist, Örebroporten berättar om erfarenheter av solelproduktion på Behrn Arena

 • Bernt Karlsson, brf Sörbyängen berättar om varför de satsade på solel

  Bernt Karlsson, brf Sörbyängen berättar om varför de satsade på solel

2018-05-07

Aktörer i Örebro satsar på solel

Inom projektet Framtidens solel genomfördes under maj aktiviteter för att belysa solelens potential. Ett solcellssafari genomfördes i centrala Örebro med stort deltagande av Fastighetsnätverkets medlemmar för att påvisa olika utformningar av solelsanläggningar.

Pontus Halldin på WSP presenterade hur man använder solceller som solskydd för att få en bättre inomhusmiljö. Vidare beskrev han samverkansarbetet med Fastighetsägaren Klövern för att få till ett gemensamt avtal kopplat till befintligt hyresavtal. Utanför Region Örebro län presenterade Solkraft i Viby, solelinstallationer ur en installatörs perspektiv.

Örebroporten presenterade sina erfarenheter av den solel som installerats på Behrn arena. Även bostadsrättsföreningen i Sörbyängen besöktes vilka var tidigt ute med att installera solel. Besöket uppmärksammades av Sveriges radio. Dagens solcellssafari avslutades på Fastighetsbolaget Finfast, som installerar solceller vid nybyggnation.

Vidare har föredrag på temat solel för nybörjare genomförts och på Framtidens solel e-Learning kan du ta del av föredrag med innehåll beroende på vilken målgrupp ni tillhör och vilket som är erat huvudintresse för solel.