Fastighetsnätverket logotyp

Klicka här för att läsa mer om medlemskap i Fastighetsnätverket!

Pilotprojekt för ökat fokus på hållbar renovering

2021-06-23

Karlskoga kommun och Castellum driver på för ökat fokus på hållbar renovering.

Läs mer

Digitalt studiebesök på Kulturkvarteret

2021-06-01

Följ med på en digital rundvandring på Kulturkvarteret i Örebro!

Läs mer

Alla vinner på en mer jämställd fastighetsbransch

2021-05-05

Ungefär 80% av alla som dyker upp på våra träffar heter ”Leif”. Det vill vi göra någonting åt.

Läs mer

Så fungerar totalmetodiken för energieffektivisering i byggnader

2021-08-24

Se till åtgärdspaket i stället för att räkna på enskilda åtgärder. Det är tankesättet bakom ”totalme…

Läs mer

SAVE THE DATE - Workshopserie om digitalisering

2021-09-07

Välkommen på en workshopserie om Digitalisering i fastigheter!

Fastighetsnätverket i Örebro, i sama…

Läs mer

SAVE THE DATE - Webinarium - Flexibel värme

2021-09-09

Webinarium - Flexibel värme
Efterfrågeflexibilitet är något som ofta lyfts som en av de viktigaste lö…

Läs mer

Hållbarhet - ur flera olika perspektiv

Hållbarhet handlar inte enbart om bättre miljö eller energieffektivisering. Att tänka hållbart kan o…

Läs mer

Kommunikationshjälp när du vill skapa en beteendeförändring

Ta del av några olika råd att påminna sig om när du försöker inspirera andra till en beteendeförändr…

Läs mer

Spara energi genom cirkulationspumpstopp i värmeanläggningar!

Att spara energi är ett bra sätt att spara pengar, men gör även nytta för miljön!

Läs mer