Fastighetsnätverket logotyp

Fastighetsnätverket är till för dig som arbetar med energi- och miljöfrågor i fastighetsbranschen som förvaltare, driftstekniker, konsult, arkitekt, bostadsrättsförening, installatör, VD eller annat. Vill du bli medlem? Klicka här.

Fastighetsnätverket är till för dig som arbetar med energi- och miljöfrågor i fastighetsbranschen som förvaltare, driftstekniker, konsult, arkitekt, bostadsrättsförening, installatör, VD eller annat. Vill du bli medlem? Klicka här.

Nyheter

Investeringar i solel går för långsamt

2019-04-03

I Örebro län har den installerade solcellseffekten ökat med 66 procent, men för att nå det regionala…

Läs mer

Plattformsträff nr.8, april 2019

2019-04-02

Fastighetsnätverket bjöd in till en plattformsträff om värmeåtervinning från avloppsvatten. Företage…

Läs mer

Så klarar länets sjukhus eventuella dricksvattenkriser

2019-03-20

Universitetssjukhuset i Örebro bygger ett eget vattenkraftverk för att klara eventuella vattenkriser…

Läs mer

Kalender

Frukost hos Moelven - Cirkulär ekonomi och flexibla kontorslösningar

2019-05-02

” I en cirkulär ekonomi utformas produkter, tjänster och affärsmodeller som gynnar planeten, människ…

Läs mer

Kompetenslyft i fastighetsbranschen

2019-05-15

Fastighetsnätverket bjuder in till en halvdags konferens med avslutande workshop kring efterfrågad k…

Läs mer

Plattformsträff 9

2019-05-21

Vi kommer att gå igenom fallstudier och hålla diskussioner. Programmet uppdateras framöver

Plats: Fo…

Läs mer

Inspiration

Vattensparande åtgärder

I Sverige använder vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. Det blir stora volymer på t…

Läs mer

Förvärmning av ventilationsluft

Genom att förvärma ventilationsluft kan ni öka värmeväxlarens livslängd, minska energianvändningen o…

Läs mer

Värmeåtervinning ur avloppsvatten

Uppvärmning av tappvarmvatten är en stor energianvändare i många fastigheter. Här finns en potential…

Läs mer