Fastighetsnätverket logotyp

Klicka här om du vill bli medlem i Fastighetsnätverket

Färdigställd Fallstudie: Energi på menyn

2019-10-09

Futurums kök kan minska elanvändningen med 10 procent

Läs mer

Cirkulär ekonomi och flexibla kontorslösningar

2019-09-18

Hur kan planlösningen i ett kontor byggas med ett cirkulärt tänkande och hur utformar vi våra kontor…

Läs mer

Effektiv energiuppföljning - Fastighetsnätverkets plattformsträff 10

2019-09-10

Erfarenheter kring energiuppföljning, hur minskas onödiga driftkostnader och vad kan uppföljningssys…

Läs mer

Energi och klimatdagen 2019

2019-11-22

Välkommen till 2019 års energi- och klimatdag. Under årets konferens lägger vi fokus på samverkan, b…

Läs mer

Brandsäkerhet för solel och batterilager - Workshop

2019-11-27

Med ökad lönsamhet och större fokus på klimatfrågan har utbyggnad av solel skjutit i taket. Hur säke…

Läs mer

WSP Arena - ett initiativ till ett klimatneutralt Örebro 2045

2019-11-28

Hur ska vi i Örebroregionen agera i klimatfrågan? Kan vi växa utan klimatavtryck? Och hur gör man? V…

Läs mer

Spara energi genom cirkulationspumpstopp i värmeanläggningar!

Att spara energi är ett bra sätt att spara pengar, men gör även nytta för miljön!

Läs mer

Bättre uppföljning av energiprestanda vid nybyggnation

Här får du tips på vad du kan göra för att säkerställa energikraven.

Läs mer

Vattensparande åtgärder

Vattensparåtgärder bidrar till god energieffektivisering och minskade driftkostnader - det kan ett f…

Läs mer