Fastighetsnätverket logotyp

Klicka här om du vill bli medlem i Fastighetsnätverket

Färdigställd fallstudie: Kulverten upp i Ljuset

2019-11-08

Fallstudien tittar närmare på möjligheterna till att minska energiförbrukningen i kulvertarna under …

Läs mer

Färdigställd fallstudie: Örebroporten - Effektstyrning

2019-11-07

Örebroporten och E.ON. visar att det är möjligt att kapa effekttoppar. Det medför minskade klimatuts…

Läs mer

Färdigställd förstudie: Prognosstyrning av byggnadens klimatsystem

2019-11-07

Örebroporten ser fortsatt stor potential till energieffektivisering genom prognosstyrning

Läs mer

HBF:s årliga seminarium

2019-11-21

Healthy Building Forum i nära samarbete med Örebro Universitet anordnar ett spännande seminarium om …

Läs mer

Energi och klimatdagen 2019

2019-11-22

Välkommen till 2019 års energi- och klimatdag. Under årets konferens lägger vi fokus på samverkan, b…

Läs mer

Lätt för kommunerna att göra rätt – möjligheter och synergier i klimatomställningen

2019-11-26

Välkommen till en konferens om hur kommuner och regioner kan höja tempot i klimatarbetet på ett sät…

Läs mer

Spara energi genom cirkulationspumpstopp i värmeanläggningar!

Att spara energi är ett bra sätt att spara pengar, men gör även nytta för miljön!

Läs mer

Bättre uppföljning av energiprestanda vid nybyggnation

Här får du tips på vad du kan göra för att säkerställa energikraven.

Läs mer

Vattensparande åtgärder

Vattensparåtgärder bidrar till god energieffektivisering och minskade driftkostnader - det kan ett f…

Läs mer