Fastighetsnätverket logotyp

Reseberättelse från Vallastaden

2017-09-13

Besökstrycket till Vallastaden var högt den 7 september och köerna ringlade långa till flera populära hemutställningar. 31 stycken deltagare ifrån fastighetsnätverket i Örebro län återvände efter en heldag i Linköping, inspirerade, imponerade och nöjda.

Under dagen fick deltagarna en presentation av Vallastadens VD Simon Helmér som berättade om hur projektet med mässan startat och hur snabbt byggnationerna kommit på plats efter planarbetet och detaljplaneprocesserna. Ambitionerna var, precis som på Bomässan i Örebro 1992, att bygga en stadsdel med betoning på stadskaraktär. Det vinnande förslaget har utnyttjat den bäck som rinner genom området på ett förtjänstfullt sätt och skapat ett mycket tätt-bebyggt område med små tomter och inget krav på maximal bygghöjd vilket är ovanligt. Det underlättar bland annat för träbyggande. En stor del av grönytorna har förlagts som en park i anslutning till den tätare byggnationen. Inga fordon utom elbilar får röra sig i området utan ska parkeras i ett specifikt parkeringshus. Alla boende får gratis tillgång till en bil-pool i 5 år. Utmärkande för området är också de tvåvåningscykelställ som finns på många ställen.

Krav gav resultat

Kraven för att få tilldelning av mark upplevdes som hårda av många och motarbetades också inledningsvis. Men beslutsfattarna stod fast, Simon hävdade att de allra flesta nu är nöjda med resultatet. Ett av kraven handlade om anslutning till den innovativa fjärrvärme och mediakulvert som Tekniska verken dragit genom hela området och som också kunde besökas virtuellt genom modern VR-teknik. Kulverten är en framtidssatsning som möjliggör framtida underhåll utan att gator behöver grävas upp.

Inspirerande lösningar

Fastighetsnätverkets fokus var hållbarhet och lågenergibyggande och deltagarna fick se många olika typer av lösningar på passivhus, plusenergihus, massiva träbyggnader och kreativa flexibla byggnader med genomtänkta materialval. 

Valla Berså - ett femvåningshus i massivt trä

Avslutningsvis besökte fastighetsnätverket ett annat nybyggnadsprojekt, Valla Berså, där vi fick en specialvisning. Byggherre är ett litet lokalt fastighetsföretag Lindsténs fastigheter som vågat sig att bygga sitt första trähus. Det iögonfallande, runda huset är byggt i fem våningar i massivt trä och har en hög miljöprofil. Med Valla Berså vill företaget visa att det går att bygga hållbara flerbostadshus i trä med hyresrätt och med en spännande arkitektur. Valla Berså vänder sig särskilt till hyresgäster som tänker lite extra på sin egen miljöpåverkan. Projektet rymmer flera miljösmarta lösningar såsom geoenergi, frikyla sommartid, solceller på taket samt egen bilpool och elcykelpool. Det är ett sunt och energisnålt hus som lever upp till Nära Noll Energihus, byggt med material som granskats enligt Sunda Hus och lever upp till Miljöbyggnad Silver. Som  svar på frågan vad nästa byggprojekt blir för Lindsténs svarade ägaren Peter Lindstén och VD Eva Lindén samstämmigt ”- ett trähus, men inte runt”.

Solceller i Vallastaden

Vallastadens expo presenterar sig som Framtidens sätt att bygga, bo och leva. Här spelar också framtidens solceller en viktig roll. På byggnaderna i Expo-området ses SolTechs semitransparenta och färgglada moduler på parkeringshuset, såväl som byggnadsintegrerade lösningar som smälter in i byggnadernas design. Det finns också planer på tvåsidiga solceller från PPAM som genererar el med ljuset från både fram- och baksidan av modulen.

Innovativa företag fick en chans att pitcha sina solcellslösningar, det lär snart vara möjligt att skriva ut solceller storskaligt med bläck i printer. Företaget Epishine bygger en fabrik i Sverige och solcellerna på ditt tak kan själva be tvättmaskinen att starta när de producerar bra. Parallellt med denna innovativa mångsidighet sjunker priset på solcellsmoduler. Framtidsutsikterna för solcellerna verkar minst sagt lovande!