Fastighetsnätverket logotyp

Plattformsträff nr 3, dec 2017

2018-01-16

I början av december 2017 genomfördes den tredje plattformsträffen inom projektet ”Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi”.

Syftet med plattformsträffen var att återkoppla kring hur arbetet inom fastighetsnätverket fortskrider. Därtill gavs utrymme till att lyfta fram förslag på nya fallstudier och goda exempel för energieffektivisering av fastigheter och lågenergibyggnader. Vidare syftade plattformsträffen till att presentera erfarenheter kring hur man i konstruktioner kan minska risken för fukt, vilket var plattformens temaområde. Mer information från mötet finner ni i nedanstående länkar till presentationsunderlag och mötesanteckningar.

Presentation från plattformsträff

Anteckningar från plattformsträff