Fastighetsnätverket logotyp

Nya föreskrifter från den 1 april

  • Frodeparken Uppsala

    Frodeparken Uppsala

2017-08-30

Boverket genomför förändringar i BBR med anledning av EU:s krav på nära-nollenergibyggnader, NNE-byggnader.

Dessa krav trädde i kraft den 1 april och med en planerad skärpning 2021. Vid träffen i april gavs information om förändringar och nyheter i Boverkets nya föreskrifter.