Fastighetsnätverket logotyp

Kävesta folkhögskola bygger lågenergihus

2018-04-17

Region Örebro län fastigheter bygger lågenergibyggnad på Kävesta folkhögskola som certifieras enligt miljöbyggnad guld.

Den 25:e januari 2018 firade hela Kävesta folkhögskola då Elisabeth Rosander och Bengt Storbacka tog det första spadtaget. Musikens hus ska stå klart i april 2019, bli över 1 100 kvadratmeter stort och framför allt användas av folkhögskolans musiklinje. Byggnaden kommer att vara anpassad efter musikens behov, vara energieffektiv och uppfylla höga miljökrav.

Ambitionen är att uppnå miljöcertifieringen Miljöbyggnad guld För att uppnå kraven ska byggnadens energianvändning vara 65 procent lägre än de krav som ställs i Boverkets Byggregler (BBR). Det uppnås genom att bygga energieffektivt. Vidare hämtas värme respektive kyla från borrhål, som kan förvärma eller förkyla den luft som ska ventilera byggnaden för att minska energibehovet. Det värmebehov som kvarstår under vinterhalvåret får Musikens hus från en egen pelletsanläggning.

För att försörja systemen kommer Musikens hus vara täckt av solceller, både på taket och dels genom s.k. semitransparenta tunnfilmssolceller i byggnadens glasfasad, som även släpper igenom ljus. Solcellerna uppskattas årligen kunna producera 14 000 kWh vilket bidrar till en stor del av skolans elanvändning. Läs mer om musikens hus och projektet.

När studenter på Kävesta folkhögskola börjar sin hösttermin 2019 så kommer de ha en minst sagt inspirerande och upplyst studiemiljö.