Fastighetsnätverket logotyp

Höj värdet på dina fastigheter

  • Solceller Foto: Solkompaniet

    Solceller Foto: Solkompaniet

2017-08-30

Nöjdare kunder och minskat underhåll, det är resultatet för många fastighetsägare som energieffektiviserat sina fastigheter.

Bra åtgärder kan ge minskade driftskostnader men också lägre underhållskostnader. Vi hjälper dig på vägen!

Du har koll på fastighetens underhålls- och driftkostnader. Vi har erfarenhet av att bedöma hur lönsamt det är att minimera dessa kostnader och hur långt man kan nå.

Bjuder på 50 timmar

Upp till 50 timmar med en konsult som blir din sparringpartner. Det erbjuder vi de företag som beviljas vårt stöd inom Samverkan för hållbara byggnader.

Exempel på vad stödet kan användas till incitament för besparing (hyresgästerna förbrukar mindre el, vatten) förbättrad värmeåtervinning installera ny teknik för smartare styrning av belysning, energioptimering eller lagring av energi utvärdera resultatet av åtgärder du genomfört och hur det påverkar fastigheten, t.ex. minskad klimatpåverkan och energibesparing.

Tillsammans hittar vi idén, ger dig stöd i genomförandet och hjälper dig att utvärdera åtgärder.

Projektledare Niklas Jakobsson når du på telefon 019-602 63 29

Intresseanmälan

Fyll i vårt formulär så tar vi en första kontakt och samtalar om din idé.

Bestämmer vi oss för att gå vidare tecknar vi tillsammans en avsiktsförklaring och gör en anmälan till Tillväxtverket.

Inbjudan om medverkan i projektet

Anmälningsformulär

Inbjudan att vara med i projektet

Avsiktsförklaring

Anmälan till Tillväxtverket_Intyg om försumbart stöd