Fastighetsnätverket logotyp

Hållbar renovering i samverkan

2021-04-26

Den 26 april genomförde Lågan tillsammans med Byggföretagen, Installatörsföretagen, Energieffektiviseringsföretagen, och IVL ett webbinarium om hur samverka mellan beställare och utförare bidrar till bra och hållbara renoveringar som bidra till att vi vår våra energi- och klimatmål. Webbinariet utgick från tre pågående projekt med hållbar renovering som mål.

Åsa Wahlström (CIT Energy Management) Lågans projekt Energirenovering, ett nytt affärskoncept för små och medelstora företag och Lotta Bångens (Energieffektiviseringsföretagen) berättade om färdplanens projekt Installatörs- och byggentreprenörer i samverkan med leverantörer – Renovera Rätt och Lönsamt.

Martin Erlandsson och Anders Ejlertsson från IVL presenterade dels projektet Klimatkrav till rimlig kostnad som genomförs i samverkan med Sveriges allmännytta och Kommuninvest samt att de gick igenom hur en LCA kan göras vid ombyggnad.
Utöver dessa talare deltog andra spännande föreläsare med expertkunskap inom sina respektive områden.
Läs mer och ta del av material här.