Fastighetsnätverket logotyp

Fastighetsnätverket - pilot för klimatsmart upphandling

2021-01-14

Projektet "Kvarteret klimatspararna" syftar till att hitta en form för privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar till gemensamma upphandlingar med fokus på klimatnytta. Genom gemensamma upphandlingar kan tuffa miljökrav ställas på produkter och tjänster parallellt med lång livslängd och kostnadseffektiva lösningar. Kvarteret Klimatspararna har i samverkan med Fastighetsnätverket i Örebro län och Fastighetsägarna MittNord valt ut Örebro kommun som pilotområde.

Pilotprojektet avgränsas till Örebro kommun för att undersöka vilket intresse som finns och få återkoppling kring hur tjänsten kan byggas upp och vidareutvecklas inom projektet. Projektet kommer börja med att fokusera på området för bra belysningslösningar. Hos många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är belysningen en stor del av elnotan. Samtidigt har det de senaste åren har det hänt mycket på belysningsfronten. Ny LED-teknik med smart styrning ger behovsanpassat ljus samtidigt som det är positivt för både plånbok och miljö.

Projektet Kvarteret Klimatspararna öppnar nu upp för aktörer i Örebro kommun att delta i en gemensam upphandling och chansen att uppgradera till den nya belysningstekniken. Planen är att bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag i Örebro kommun bjuds delta i en gemensam upphandling för att uppgradera till den nya belysningstekniken. Genom att fler går samman blir investeringen för energieffektiv belysning lägre. Samtidigt ställs högre  miljö- och klimatkrav på entreprenörerna med bra teknisk med lång livslängd.

Bakom initiativet Kvarteret Klimatspararna står Fastighetsägarna, Installatörsföretagen, Energieffektviseringsföretagen, Sustainable Innovation, Informationscentrum för hållbart byggande och RISE. Projektet delfinansieras av Formas (ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling) inom programmet Smart Built Environment.

Extra roligt är att projektet har fångat mediernas intresse. En artikel kan du ta del av här.

Intresserad att vara med?

Läs mer om initiativet och anmäl ditt intresse på https://www.klimatspararna.se/

Anmälan är kostnadsfri och är inte bindande.

Delta i vår digitala frukost om smart belysning 

Boka även in 27/1 för att delta i Fastighetsnätverkets digitala frukostmöte med temat Smarta belysningslösningar. Läs mer om seminariet och anmäl dig här.