Fastighetsnätverket logotyp

Färdigställd Fallstudie: Butikskyla - Ett värmande system

2019-11-01

En av Melins Fastighetsförvaltnings lokalhyresgäster, ICA MAXI i Kumla, ventilerar bort energi från kylanläggningarna i butiken. Melins och ICA vill se om det finns energiåtervinningsmöjligheter, att använda energin i någon form i lägenheterna som finns i samma byggnad som butiken.

Idag skickas värmen från kylanläggningen ut i luften årets alla dagar. I samband med ombyggnad av befintlig kylanläggning uppstår frågeställningen om möjlighet att utnyttja den förlustvärme som kylanläggningen producerar.

Fallstudien syftar till att hitta en teknisk lösning med tillhörande incitamentsavtal som bidrar till att både hyresgäst och fastighetsägare kan minska sina driftkostnader.

För ett ökat utnyttjande av spillvärmen från kylanläggningen skulle värmen kunna användas i lägenheterna som finns i samma fastighet ovanpå butiken. Ett samarbete etablerades mellan ICA Maxi och Melins fastighetsförvaltning med målsättningen att tillvarata på spillvärmen från kylanläggningen för tappvarmvatten i byggnadens lägenheter.

 

Läs mer om fallstudien och rapporten