Fastighetsnätverket logotyp

Energilyftet - framtidens energieffektiva byggnader

 • Per-Erik Nilsson, informerar om krav för lågenergibyggnader

  Per-Erik Nilsson, informerar om krav för lågenergibyggnader

 • Per-Erik Nilsson koodinator för BeLok informerade om uppdaterade byggregler och lågenergibyggnader

  Per-Erik Nilsson koodinator för BeLok informerade om uppdaterade byggregler och lågenergibyggnader

 • Jonas Tannerstad presenterar hur ÖBO arbetar med etablerande av lågenergibyggnader

  Jonas Tannerstad presenterar hur ÖBO arbetar med etablerande av lågenergibyggnader

 • Påbyggnad av våningsplan på ÖBOs kv. Karmen

  Påbyggnad av våningsplan på ÖBOs kv. Karmen

2018-05-23

Energilyftet - för dig som vill bidra till framtidens energieffektiva byggnader

Energilyftet är en av Energimyndighetens kunskapsinsatser för att påskynda utvecklingen mot lågenergibyggnader för både ny- och ombyggnad, och för kommande energikrav. Utbildningen anordnades tillsammans med CIT Energy Management.

Niklas Jakobsson koordinator för Fastighetsnätverket informerade om vad som är på gång inom Fastighetsnätverket och eftersökte fler projektidéer. Under seminariet presenterades Per-Erik Nilsson drivkrafter till lågenergibyggande, kravnivåer tillsammans med goda exempel. Det gavs även utrymme till diskussioner med deltagarna kring potentiella hinder och möjligheter för att få fler lågenergibyggnader. Utbildningen avslutades med ett studiebesök på kvarteret Karmen (Örebrobostäder) som visar prov på hur man både renoverar och nyproducerar för att upprätta energieffektiva flerbostadshus.

Presentation om Energilyftet

Mer information om Energilyftet och webbutbildning