Fastighetsnätverket logotyp

Dags att nominera till Örebro läns energi- och klimatpris!

  • Olika symboler för miljö och klimat

    Olika symboler för miljö och klimat

2019-01-21

Du kan nominera till två kategorier i Örebro läns energi- och klimatpris:


Årets inspiratör - en person eller organisation som inspirerat andra till insatser som leder till
minskad klimatpåverkan, energieffektivisering eller omställning till förnybar energi.


Årets föredöme – ett företag, kommun eller organisation som genomfört åtgärder eller utvecklat
produkter eller tjänster som på ett påtagligt sätt minskat klimatpåverkan eller energianvändningen,
eller ökat användning av förnybar energi.


Vem tycker du ska får priset för 2018?
Nomineringar görs på www.regionorebrolan.se/energipriset
Sista dag att nominera är 21 februari 2019.

Förra året vann Futurum Fastigheter, ett av Fastighetsnätverkets medlemsföretag.


Bakom priset står Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län. Vinnarna utses av Region Örebro läns
samhällsbyggnadsnämnd. Prisutdelning sker på Handelskammaren Mälardalens Promotionmorgon 29/3 2019