Fastighetsnätverket logotyp

Kalender

Energieffektiv ekonomi - hyresgrundande investeringar

2018-12-04

Fastighetsnätverket bjuder in till en första nätverksträff inom Energieffektiv ekonomi. Träffarnas syfte är att att få ett utökat fokus på samspelet mellan miljönytta och ekonomi i fastighetsägares ledningsgrupper.

Värd för träffen är Futurum fastigheters som pratar på temat hyresgrundande investeringar. Vem tar kostnaden för den merinvestering solel eller energieffek…

Anmälan Läs mer

Plattformsträff 7 - tema lönsam solel

2018-12-05

Fastighetsnätverkets kommande plattformsträff kommer att fokusera på hur lönsamt solel är för fastighetsägare. Bengt Stridh från MDH presenterar vad man bör ta hänsyn till i investeringskalkylen? David Larsson från Solkompanier informerar om byggnadsintegrerad solel.
Vidare informeras om pågående fallstudier och kommande aktiviteter inom nätverket.

Var med och bidra …

Anmälan Läs mer

Träseminarium

2018-12-17

Den 17 december bjuder Fastighetsnätverket och Länsstyrelsen i Örebro län in till en halvdag för erfarenhetsutbyte kring byggande av trähus. Vi får en omvärldsöverblick av Trästad och dessutom ta del av  erfarenheter från några regionala projekt – både för bostäder och kommunala fastigheter. Mötet hålls på Citykonferens center och vi inleder med lunch. Välkommen till …

Anmälan Läs mer