Fastighetsnätverket logotyp

Stöd till er i fastighetsbranschen

  • Med bra stödsystem kan du förverkliga dina idéer

    Med bra stödsystem kan du förverkliga dina idéer

Signalen på nationell nivå är tydlig: det finns massor av stöd för fastighetsbranschen inom energifrågor. Här är en sida som samlar stöd, utlysningar för projekt och annat som finns just nu.

Stöd till investeringar

Energieffektiviseringsfonden

Vem kan söka?                           
Alla typer av organisationer

Till vad kan det användas?    
Projekt som minskar energianvändningen i bostäder, industrier eller andra lokaler

Hur mycket kan du få?            
30 % av kostnaden för energieffektiviseringsåtgärden

Mer info och ansökan hos Naturskyddsföreningen. 

Klimatklivet

Just nu finns inga fler planerade ansökningsomgångar. 

Mer info och ansökan hos Naturvårdsverket.

Renovering och energieffektivisering av hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar

I samband med beslut om statens budget för 2019 har Riksdagen beslutat att avveckla detta stöd. 

Mer info hos Boverket.

Stöd till innovativa projekt

E2B2: Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende

Utlysningen har stängt. Läs mer om projekten i E2B2 här. 

Stadsinnovationer

Utlysningen har stängt. Läs om projekten som har fått stöd här. 

Stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande

I samband med beslut om statens budget för 2019 har Riksdagen beslutat att avveckla detta stöd. 

Mer info hos Boverket. 

Energikartläggningsstöd

Vem kan söka?                           
Små och medelstora företag

Till vad kan det användas?    
Kostnader för konsult och/eller egen tid för en energikartläggning

Hur mycket kan du få?            
50 % av kostnaden (max 50 000 kr)

Energikontoret kan hjälpa till med ansökan, även under och efter energikartläggningen. Mer info och ansökan hos Energimyndigheten.

Gott exempel:

Garnisonsfastigheter i Linköping sökte energikartläggningsstödet och gjorde en energikartläggning. Den visade bland annat att ventilationen i en av byggnaderna var felprogrammerad och drog energi även nätter och helger. Felet kunde lätt åtgärdas och sparar företaget 190 000 kronor om året. 

Teknikutveckling och innovation

Vem kan söka?                           
Små och medelstora företag som har gjort en energikartläggning

Till vad kan det användas?    
Det finns en rad olika möjligheter. Bland annat för merkostnaden för en energieffektiv investering, för konsultkostnaden för en fördjupad utredning av en åtgärd som kom fram i energikartläggning eller utbildning.

Hur mycket kan du få?            
50 % eller 70 % stödnivå, se på respektive område.

Energikontoret kan hjälpa till med ansökan. Mer info hos Energimyndigheten. 

Övrigt

Investeringsstöd för solceller

Vem kan söka?                           
Alla

Till vad kan det användas?    
Installation av nätanslutna solcellssystem

Hur mycket kan du få?            
30 % av investeringskostnaden (max 1,2 miljoner kr)

Söks till Länsstyrelsen via Boverket. 

Utlysningar hos myndigheter

Här finns länkar till sammanställningar av alla stöd hos olika myndigheter där det kan dyka upp stöd inom energi för fastighetsägare.