Fastighetsnätverket logotyp

Örebroporten - Prognosstyrning av byggnadens klimatsystem

Örebroporten vill minska sin fjärrvärmeanvändning med upp till 15 % genom prognosstyrning
Teknik för effektstyrning i byggnader kan kompletteras för att även ta hänsyn till prognoser av väderleksförändringar, vanligt benämnt prognosstyrning. Örebroportens system för prognosstyrning tar hänsyn till solinstrålning, vindhastighet, molnmängd och lufttemperaturer. Tanken var att prognosstyrning skulle komplettera den installerad effektstyrning i utvalda byggnader i Mellringe under 2016–2018.

Prognosstyrningen har dock inte kunnat implementeras och utvärderas under fallstudiens projekttid på grund av att den väderstation som var tänkt att användas för väderdata gick sönder. Örebroporten är dock positiv till prognosstyrningstekniken och målsättningen är att under år 2020 ha minst två byggnader uppkopplade med prognosstyrning som är i drift. Det långsiktiga målet är att prognosstyrning införs i hela deras fastighetsbestånd.

Potentialen till energieffektivisering är stor. Örebroportens fjärrvärmeanvändning bedöms kunna minska med mellan 7 till 15 procent om prognosstyrning installeras i hela beståndet.

Läs gärna vidare om potentialen med prognosstyrning och Örebroportens erfarenheter i fallstudiens slutrapport nedan