Fastighetsnätverket logotyp

Örebroporten - Prognosstyrning av byggnadens klimatsystem

Örebroporten vill minska sin fjärrvärmeanvändning med upp till 15 % genom prognosstyrning

Örebroportens har som mål att energieffektivisera sitt fastighetsbestånd med hjälp av en mjukvara för prognosstyrning. Åtgärden uppskattas kunna Örebroportens fjärrvärmeanvändning med mellan 7 till 15 procent. Fallstudien bidrar till att åtgärden genomförs, utvärderas och att tillvägagångssättet kan spridas till andra fastighetsägare.

Mer information om pågående fallstudie hittar ni i bifogad fil