Fastighetsnätverket logotyp

Örebroporten - Effektstyrning av byggnadens klimatsystem

Örebroporten och E.ON. visar att det är möjligt att kapa effekttoppar. Det medför minskade klimatutsläpp och att pengar sparas

Vid tillfälliga effekttoppar som uppstår vid kall väderlek behöver fjärrvärmeleverantören starta upp extra pannor som ofta är oljeeldade. Genom att använda byggnaders tröghet kan värme skutas till byggnaden något senare utan att inomhustemperaturen påverkas. Det innebär att effekttoppar kapas, att fjärrvärmeleverantören minskar användning av fossilt bränsle och därmed ger mindre klimatutsläpp.

I fallstudien har effektbegränsning prövats på två olika områden och totalt för åtta byggnader och följts upp. Effektbegränsningen har visat sig fungera samtidigt som inomhustemperaturen påverkats marginellt. E.ON. erbjuder en effektrabatt om effektbegränsning som tjänst införs. För Örebroporten innebär det att fjärrvärmekostnaden minskat med 20 000 till 30 000 kr per år för de fastigheter där effektbegränsning införts. Därutöver har insatserna bidragit till ökad medvetenhet av byggnadernas energianvändning och kan vara en del av Örebroportens miljöprofilering.

Potentialen att vidareutveckla effektbegränsning är stor. Om E.ON:s samtliga fastighetskunder i Örebro, Kumla och Hallsberg ansluter sig uppskattas toppeffekten kunna minskas med 100 MW.

Läs gärna vidare i fallstudiens slutrapport och tillhörande presentation via länkar nedan.