Fastighetsnätverket logotyp

Örebroporten-effektstyrning av byggnadens klimatsystem

Örebroporten vill minska fjärrvärmeleverantörens värmeeffekttoppar med upp till 1,8 MW i sitt bestånd

Genom en framtagen mjukvara har Örebroporten som mål att tillfälligt kunna minska fjärrvärmeleverantörens värmeeffekttoppar tillfälligt med upp till 1,8 MW i Örebroportens bestånd. Fallstudien syftar till att under vintern 2017/2018 genom ett pilotprojekt för området Mellringe för att säkerställa åtgärdens möjlighet till energieffektivisering och klimatnytta.

Mer information om pågående fallstudie hittar ni bifogad fil.