Fastighetsnätverket logotyp

Om oss

Fastighetsnätverket är till för de som arbetar med energi- och miljöfrågor i fastighetsbranschen, till exempel förvaltare, drifttekniker, konsulter, arkitekter, bostadsrättsföreningar, installatörer och VD. Nätverket drivs under föreningsliknande former och består idag av cirka 50 medlemmar.

Varför finns vi?

Fastighetsnätverkets syfte är att verka för en hållbar bygg- och förvaltningsprocess som gynnar affärsutveckling, innovationer, regional tillväxt och lokala samt regionala energi- och klimatmål.

Vad vill vi?

Fastighetsnätverket har som mål att:

 • gynna kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och kunskapsåterföring
 • utgöra en plattform för möten och dialog
 • generera utvecklingsprojekt utifrån medlemmarnas önskemål samt att presentera och sprida resultat från dessa utvecklingsprojekt
 • bidra till att implementera nya metoder, verktyg och teknik som ger ökad kvalité, låga livscykelkostnader och gott inomhusklimat.

Vilka vill vi nå?

Fastighetsnätverket för energi och miljöfrågor i Örebro län vänder sig till fastighetsägare, byggföretag, konsulter och leverantörer som är verksamma i länet. Vi vänder oss även till myndigheter, universitet, kommuner och andra offentliga och privata organisationer.

Vad gör vi?

Vi anordnar nätverksträffar, erfarenhetsutbyten, workshops och utbildningar. Fokus inom Fastighetsnätverket är att arbeta för att skapa fallstudier, utvecklingsprojekt och goda exempel utifrån medlemmarnas intressen. Vi lägger stor vikt på att sprida resultat och erfarenheter bland nätverkets medlemmar men även att göra det tillgängligt för intressenter utanför nätverket.

Vi anordnar även nätverksträffar för drifttekniker med energifokus. Gruppen ska bygga relationer mellan kollegor, lära av varandras framgångar och misstag och diskutera dagliga frågor under lättare former.

Fastighetsnätverket finansieras dels via direktfinansiering och medlemsintäkter och dels av projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige som drivs av Energikontoret, Region Örebro län. Målen med projektet är att fler fastighetsbolag i Östra Mellansverige minskar sin negativa klimatpåverkan och arbetar framåt för framtidssäkra och resurseffektiva byggnader.

Fastighetsnätverket samverkar även med LÅGAN och LÅGANS regionala nätverkBeBo, BeLok, ICHB, SGBC och flera andra nätverk för att främja energieffektiv teknik och metoder i ny- och befintlig bebyggelse.

Nätverkskoordinator och styrelse

Niklas Jakobsson, Region Örebro län, är koordinator av nätverket. I styrelsen sitter:

 • Göran Eriksson, Shiplake AB, ordförande

 • Ann-Marie Lund, Byggnadsfirman Lund AB
 • Anne-Lie Carlos Jeansson, Kumla Bostäder AB
 • Bengt Bodin, Region Örebro län
 • Björn Lundborg, Fastighetsägarna
 • Johan Sellin, Futurum fastigheter i Örebro AB
 • Kalle Almstedt, Kamtechnology AB
 • Lennart Lindkvist, Örebroporten Fastigheter AB
 • Mats Strömberg, Länsgården Fastigheter AB
 • Therese Hjelseth, Region Örebro län
 • Tord Larsson, ISONINE

Medlemsavgifter för 2019

Årsstämman den 21 mars 2019 beslutade om följande medlemsavgifter per år för 2019:

0 anställda:        1000 kr/år
1-4 anställda:     1000 kr/år
5-10 anställda:   2500 kr/år
11-59 anställda: 5000 kr/år
60-- anställda:   8000 kr/år

Årsavgiften gäller antal anställda per företag/organisation i Örebro län. 

 

Kontakt: Niklas Jakobsson