Fastighetsnätverket logotyp

Workshop om framtidens fjärrvärme

 • Charlotte Tengborg från E.ON pratade om vad det innebär för dem att kunder kan bidra till minskade effekttoppar.

  Charlotte Tengborg från E.ON pratade om vad det innebär för dem att kunder kan bidra till minskade effekttoppar.

 • Linus Larsson presenterade Örebrobostäders (ÖBO) erfarenheter från samarbetet med E.ON för att kapa effekttoppar i fjärrvärmen.

  Linus Larsson presenterade Örebrobostäders (ÖBO) erfarenheter från samarbetet med E.ON för att kapa effekttoppar i fjärrvärmen.

 • Många intressenter på workshopen om framtidens fjärrvärme.

  Många intressenter på workshopen om framtidens fjärrvärme.

 • Mikael Karlsson presenterade hur Örebroporten använder spillvärme från Behrn arena.

  Mikael Karlsson presenterade hur Örebroporten använder spillvärme från Behrn arena.

2018-10-03

Fastighetsnätverket höll i veckan en workshop om framtidens fjärrvärme. Det ställs allt högre kundkrav på mer förnybar fjärrvärme med energieffektiva och flexibla affärslösningar. Fastighetsägare och företag går från att vara kunder till att vara både partners och kunder. 

Linus Larsson presenterade Örebrobostäders (ÖBO) erfarenheter från samarbetet med E.ON för att kapa effekttoppar i fjärrvärmen. Genom att förskjuta värmetillförseln med några timmar till utvalda områden minskar effekttopparna. Det innebär att E.ON:s behov av fossila bränslen minskar utan att inomhustemperaturen sänks i ÖBO:s byggnader. Omkring 70 procent av ÖBO:s undercentraler är förberedda för att E.ON automatisk kan skicka önskemål om att förskjuta värmetillförseln. Linus betonade att det är ÖBO som godkänner om önskemålet kan tillgodoses. 

Charlotte Tengborg från E.ON pratade om vad det innebär för dem att kunder kan bidra till minskade effekttoppar. E.ON har som mål att ansluta 300 anläggningar, vilket motsvarar ungefär 500 byggnader, till systemet för minskade effekttoppar. De kunder som ansluter sig kommer få en effektrabatt på 10 procent (vilket motsvarar cirka 2,5 öre/kWh) under testperioden som sträcker sig minst under år 2019. Charlotte pratade också om vikten av att i större utsträckning ta till vara på spillvärme till fjärrvärmesystem, vilket är extra intressant i fjärrvärmenätets ytterområden.

Mikael Karlsson presenterade hur Örebroporten använder spillvärme från Behrn arenas is-och bandyhall till att förse andra byggnader med värme genom E.ON:s fjärrvärmenät. Idag värms motsvarande 200 villor med värme som tidigare gick rätt ut i luften. Ombyggnationen har varit en lönsam affär för såväl Örebroporten som E.ON samtidigt som behovet av underhåll och jourutryckningar har minskat.

Workshopen avslutades med en paneldiskussion med föreläsarna samt Åsa Stridfeldt från Steen och Ström, Göran Lunander från Futurum fastigheter och Niklas Jakobsson, koordinator för Fastighetsnätverket. Fokus låg på hur vi tillsammans kan göra mer. Bland annat pratade vi om kring vikten av att värdera klimatnytta vid beslut, att fastighetsägare och konsulter vågar föreslå nya lösningar och att vidareutveckla E.ON:s prismodell för att bli mer attraktiv för fler målgrupper. Även vikten av att utvärdera och lära av varandra lyftes fram - där Fastighetsnätverket ha en viktig samordnande roll.

Lyssna på vad Åsa Stridfeldt, teknisk chef på Steen och Ström, berättar om workshopen.

 

Ta del av presentationerna från workshopen här: