Fastighetsnätverket logotyp

”Vi tycker man kan bygga passivhus jämt!”

2018-02-15

Bygg passivhus jämt, det var Ingrid Westmans budskap då Fastighetsnätverket gjorde studiebesök på kvarteret Kuminen.

Ingrid Westman är VD och grundare av Friendly Building AB. Ingrid vill bidra till en mer hållbar värld genom att bygga fler väldesignade passivhus på ett smart sätt. Det visade Ingrid upp i praktiken för Fastighetsnätverket på kvarteret Kuminen på Söryängen i Örebro.

Husen byggs i Polen i moduler och transporteras sedan till Sverige. Ingrid lyfte fram vikten av att behålla det arkitektoniska värdet. Ingrid ser inga motsättningar mellan ett mer industriellt byggande och att få ett varierat utseende.

Kvarteret består av radhus på 150 m2 som 2016 fick Örebro kommuns byggnadspris. Friendly building har ställt höga energikrav på byggnadernas klimatskal för att uppnå passivhusstandard. Vidare har Friendly building installerat lägenhetsaggregat för värmeåtervinning på ventilationen som är kombinerat med en effektiv värmepump. Radhusen har även installerad solel på taket och intilliggande batterilagring. En del mätning och injusteringar kvarstår för att utvärdera byggnadernas energianvändning full ut. Men som Ingrid lyfte fram, ”Man måste mäta för att få reda på vad som inte fungerar, det är ju så man blir bättre”. Mer information hittar du på Friendly Building.