Fastighetsnätverket logotyp

Upplys oss!

2021-01-27

De senaste åren har det hänt mycket kring energieffektiv belysning. Ny LED-teknik med smart styrning ger behovsanpassat ljus som sparar både pengar och utsläpp. Men hur säkerställer fastighetsägare att produkter och lösningar uppfyller höga krav kring miljö och lång livslängd parallellt med god belysning? 

Miljövänlig belysning genom gemensam upphandling

Nu finns en möjlighet att få stöd för att fastighetsägare ska kunna få bra och energieffektiv belysning. Genom projektet Kvarteret Klimatspararna finns möjlighet att anmäla intresse för en gemensam upphandling för energieffektiv belysning. En tjänst som nu testas i Örebro kommun, i samarbete med Fastighetsnätverket i Örebro län och Fastighetsägarna MittNord. På följande länk kan du läsa mer om projektet och samarbetet med Fastighetsnätverket: Fastighetsnätverket pilot för klimatsmart upphandling

Rätt belysning vid rätt tillfälle

Jim Collin från Ljusrådgivning gav inspirerande exempel som visar att belysning är komplext och påverkar oss mentalt. Ofta läggs för mycket fokus på val av ljuskälla och styrningen av belysning hamnar i skym undan. Enligt Jim så utgör belysning som är tända i onödan en elanvändning på 2 000 TWh vilket motsvarar tre gånger världens vindkraftsproduktion. Det är vanligt att ljuskällor ger upphov till bländning vilket försämrar vår förmåga att se. Belysning bör också anpassas utifrån användares behov och i större utsträckning lysa upp ytor. Jan gav även tipset till fastighetsägare med att undersöka och rengöra kupor till belysning, ofta är de smutsiga och då kommer inte ljuset fram.

Ta del av Jims presentation på följande länk: Presentation av Jim Collin, Ljusrådgivning

Bra styrning positivt för både miljön och plånboken

Jonas Tannerstad på Örebrobostäder bekräftade vikten av att fokusera på bra styrning av belysning och lyfte fram Örebrostäders resa för minskad elanvändning till belysning. Bakgrunden var att Jonas noterade att gatubelysningen släcktes tidigare på morgonen och senare på kvällen än i ÖBOs bostadsområden. Man undersökte en nyproducerad fastighet och konstaterade att 44 procent av fastighetselen gick till belysning när de borde utgöra ca 30 procent.
Örebrostäder centraliserade sin belysningsstyrning konstaterade att de kunde släcka 12 min tidigare på morgonen och tända 12 min senare på kvällen. Förändringen har inneburit att de sparat ca 600 000 kWh och motsvarande 415 000 kr per år.
Jonas rekommendation till andra fastighetsägare var att testa i liten skala för ett mindre område, utvärdera och sedan skala upp insatserna
Ni kan läsa mer om Örebrobostäders inspirerande exempel på följande länk:http://www.fastighetsnatverket.se/inspiration/tidsstyrning-av-utomhusbelysning/.