Fastighetsnätverket logotyp

Tema lågenergi och nära-nollenergibyggnader

2017-08-13

Den 20 juni höll Fastighetsnätverket en träff med Temat lågenergi- och nära-nollenergibyggnader, ”Din guide till nära-nollenergibyggande”. Experter från Passivhuscentrum och Rise deltog.

Värd för mötet var Region Örebro län. Dag Lundblad inledde med att kort berätta om Fastighetsnätverket i Örebro och vad som är på gång.

Hans Eek beskrev vad klimatsmart byggande innebär praktiskt med ett flertal exempel.

Svein Ruud från Rise berättade om förändringar i byggregler och hur de kommer att påverka marknaden.

Per Andersson från Passivhuscentrum gav exempel på möjligheter att få lönsamhet och god livscykelekonomi i lågenergiprojekt.

Seminariet avslutades med en diskussion om hur en ökning av lågenergibyggnader på marknaden kan stimuleras.

Viktiga frågor som diskuterades är kompetensutveckling i alla led vad gäller uppföljning, livscykelekonomi och resurseffektivt byggande. Det konstaterades att kommuner har en viktig roll när det gäller att skapa incitament i planprocessen och i att följa upp energiprestanda i bygglovsprocessen. Seminariet finansierades genom projektet Lågan.

Klimatsmart för framtiden 

NNE och regler

Ekonomi

Program och om Fastighetsnätverket