Fastighetsnätverket logotyp

Tamarinden – Energigemenskap för hållbar stadsdel

2021-04-19

Intresset att följa utvecklingen av Tamarinden är stort, nästan 100 deltagare lyssnade till Ingrid, Jonas och Jan berätta om ambitionen med den nya stadsdelen. Samtliga fastighetsägare Friendly Building, Serneke, Tornet, Magnolia och Örebrobostäder vill minska områdets klimatavtryck genom att bland annat dela energi mellan varandra.

Tamarinden präglas av att våga prova och tänka nytt. Ett exempel på det som Jan förde fram var att när markförutsättningar inte gjorde det möjligt att gräva ner vissa ledningar för dagvatten, så får det istället bli ett inslag i de öppna grönytor som planeras. Tamarinden präglas även av ett systemperspektiv där energisystem förbereds för att till exempel framöver kan ansluta spillvärme.

Jonas Tannerstad från Örebrobostäder beskrev arbetet med att i närtid färdigställa den tekniska plattformen för att kunna dela energi genom energilager, smart fjärrvärme och energitjänster. Arbetet med det har bedrivits i så kallade energigemenskaper för att säkerställa ett öppet samtalsklimat och att samtliga av deltagarnas höga ambitioner blir verklighet.

Ingrid Westman, på Friendly Building är en av de i likhet med Jan och Jonas med höga ambitioner för att bidra till en mer hållbar framtid. Ingrid menade att det är bygg och fastighetsbranschen som behöver ta det ansvaret. Uttalandet ”Vi bygger passivhus även om kunden inte vill ha det och solceller även om kunden inte har råd” speglar just Ingrid och Friendly Buildings ambition. De vill även göra de boende mer delaktiga i att hålla nere elanvändning. T.ex. lyfte Ingrid förslaget om en ”progressiv tariff” där boende betalar mer för elen beroende på hur mycket och när den används.

Ingrid lyfte behov av att även få mer inspiration kring vad som kan göras för att även gynna en hållbar livsstil och gröna gårdar. Hur kan fastighetsägare till exempel verka för att gemensamt ”ägodela saker” istället för att alla boende ska privata saker.

Föredragarnas presentationer om Tamarinden hittar ni genom nedanstående länkar:
Jan Johansson – Örebro kommun
Jonas Tannerstad – Örebrobostäder
Ingrid Westman – Friendly Building 

Vidare finns möjlighet att ta del av en film om Fastighetsnätverket och Tamarinden som spelades upp på Energimyndighetens energiutblick. Länk: Fastighetsnätverket på energiutblick