Fastighetsnätverket logotyp

Studiebesök tillsammans med Goda Hus från Växjö

2019-10-28

I Örebro har vi kommit långt när det gäller digitalisering inom fastighetsbranschen och goda exempel bör spridas. Den 16 oktober arrangerade därför Fastighetsnätverket en heldag som bestod av tre föreläsare och två studiebesök, med temat digitalisering. Medlemmar från vårt systernätverk från Växjö - Goda Hus - kom till Örebro för att inspireras av de aktiviteter vi gör här och tillsammans kunde vi utbyta kunskap och erfarenheter inom ämnet. 

KumBro: ett modernt och kommunalt energibolag

Peter Lilja, VD på KumBro, inledde dagen med ett föredrag som handlade om hur de driver sitt moderna, kommunala energibolag. För att Örebro kommun ska kunna bli klimatneutral räcker inte digital teknik och energieffektivisering av fastigheter. Därför bildades KumBro som har i uppdrag att installera ny vindkraft (de får alltså inte köpa sig fria i annan vindkraft utan ska se till att mer vindkraft etableras på marknaden). På samma sätt resonerar KumBro gällande biogasproduktion för att minska utsläpp från transporter och på sikt kanske även solelproduktion. Förutom det ansvarar Kumbro för utbyggnad av fibernätet i Örebro som fastighetsägare nyttjar för att tillämpa digital teknik och lägger grunden för energieffektivisering.


E.ON om effektstyrning

När mycket utrustning eller energi används samtidigt, ökar det så kallat effektuttaget, vilket bidrar till effekttoppar. För att hålla ner elräkningar kan du alltså få kontroll över dessa effekttoppar med hjälp av effektstyrning. E.ON arbetar med uppfyllandet av hållbarhetsmålen genom just effektstyrning, vilket Anders Gustavsson och Tord Olsson föreläste om.

E.ON har som mål att leverera helt förnybar eller återvunnen energi, men med det målet kommer utmaningar. I Örebro arbetar E.ON med att fasa ut olika fossila bränslen från fjärrvärmen och för att minska effekttopparna har de tagit fram en strategi. Strategin innebär att de stora fjärrvärmekunderna stänger av sin fjärrvärme under en kort stund, när det finns behov av att minska effektuttaget. Genom att minska behovet av fjärrvärme slipper E.ON starta sin fossiloljepanna, temperaturminskningen är dessutom väldigt låg och märks inte av hyresgästerna. 


Örebroportens digitaliseringsmöjligheter i driften av fastigheter

Jesper Hedlund, Örebroporten, hade ett föredrag om deras arbete kring digitalisering. Örebroporten arbetar nämligen med att skapa digitala kloner av deras byggnader, en så kallad digital tvilling. En digital lösning som kommer göra stora skillnader för driftteknikernas arbete. I byggnadens alla rum kommer det finnas en specifik QR-kod som driftteknikerna kan skanna för att få information om byggnaden och individuella rum. Även hyresgästerna kan skanna koden, de får inte upp lika mycket information, men kan exempelvis göra detaljerade felanmälningar. 


Örebrobostäders huvudkontor 

Därefter gjorde vi ett besök hos Örebrobostäder (ÖBO), där vi fick en rundvandring av Jonas Tannerstad som också berättade om solel och deras interaktiva batterilager. ÖBO har arbetat mycket med energieffektivisering av deras fastighetsbestånd. Arbetet omfattar även nya tekniska lösningar för att driva effektiviseringsarbetet framåt, med målet att hitta lösningar för den smarta byggnaden. Exempelvis har de arbetat med att ta fram batterier, som i samband med solel, kapar effekttoppar i byggnadens energianvändning. 


Karlslundsgården - bättre omsorg genom digitalisering

Det sista stoppet för dagen var på Karlslundsgården, ett modernt vård- och omsorgsboende som satsat på digitalisering för att hyresgästerna ska må bra. På plats träffade vi Malin Sandell från Örebro kommun som berättade om projektet. Karlslundsgården har nämligen många nya, tekniska lösningar som ska underlätta vårdarbetet och skapa ett tryggare hem för de äldre. Ett exempel är sensorgolvet, som installerats i alla lägenheter. Om någon av hyresgästerna skulle råka ramla på golvet, så känner sensorerna av det och vårdpersonalen larmas på en gång. Det innebär att personalen kan vara på plats på en gång ifall en olycka skulle ske. 

  • Malin Sandells Powerpoint-presentation (laddas upp inom kort)