Fastighetsnätverket logotyp

Studiebesök på Änglandaskolan

2019-08-15

Mikael Karlsson från Futurum fastigheter visade hur Änglandaskolans flexibla system med solelproduktion och batterilager bidrar till minskade driftkostnader. Skolans energisystem består av ett samspel mellan solel och ett batterilager i kombination med en värmepump med tillhörande borrhål under fotbollsplanen. Solcellerna laddar batterierna, vilket gör att det finns energi tillgängligt som antingen kan användas internt när det finns behov, värma intilliggande idrottshall via värmepump eller säljas ut på elnätet. När elen säljs ut på nätet kan den säljas för att kapa effekttoppar, men störst ersättning får Futurum genom att det bidrar till att balansera elnätet. Batterierna som installerades är svensktillverkade och består av nickelmetallhybrid, vilket enligt Futurum är det mest miljövänliga alternativet ur ett helhetsperspektiv.

Mikael presenterade även erfarenheter från sommarens brand i batterirummet. Brandkår och andra insatser sattes i högsta beredskap, situationen visade sig inte vara lika alvarlig som först befarats. Om batterierna hade varit av litiumjontyp, samma batterisort som finns i elbilar och mobiltelefoner, hade rökutvecklingen varit mycket giftig. Det var inte batterier som brann utan elkablar anslutna till batterierna. Batterileverantören var snabbt på plats och jobbar med att designa om batteriskåp så att liknande incidenter inte upprepas.

Genom träffen fick många fastighetsägare värdefulla erfarenheter. Under hösten planeras en träff för vad fastighetsägare, teknikleverantörer och räddningstjänst gemensamt kan göra för att bidra till att teknik och tillhörande rutiner kan utvecklas på ett så säkert sätt som möjligt när det gäller solceller och batterilager i fastigheter.

 

Här finns en kort film om Änglandaskolan

Här finns Mikael Karlssons presentation