Fastighetsnätverket logotyp

Stort intresse att vända lagkrav till sin fördel med energiarbete

  • Fullsatt seminarium om F-gasförordningen och möjligheter till energieffektivisering i kylsystem

    Fullsatt seminarium om F-gasförordningen och möjligheter till energieffektivisering i kylsystem

  • Viktor Ölén på Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen presenterade de nya lagkraven  i F-gasförordningen

    Viktor Ölén på Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen presenterade de nya lagkraven i F-gasförordningen

2018-11-30

I fullsatt lokal fick företag med kyl- och frysutrustning besked om vad som gäller med de kommande lagkraven i F-gasförordningen och hur de samtidigt kan minska sina energikostnader.

När nu vintern nalkas kan sommarens värme kännas avlägsen, men livsmedelsbutiker och andra företag med kyl- och frysutrustning vet ändå vikten av att ha väl fungerande kylsystem. I och med F-gasförordningen kommer fluorerade köldmedier som används i många kylsystem att fasas ut och det ställs nya krav på dessa företag. Seminariet den 29 november hade temat F-gasförordningen, och hur du vänder den till din fördel med energieffektivisering.

F-gasförordningen - vad är det?

Seminariet inleddes med att Viktor Ölén och Anne-Lee Bertenstam på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) presenterade bakgrunden till F-gasförordningen. F-gaser är starka växthusgaser med stor klimatpåverkan, bara i Sverige är påverkan från läckage av f-gaser 63 % högre än från koldioxidutsläppen inom inrikesflyget. I förordningen finns krav som ska leda till utfasning av f-gaserna. Resultatet kommer att bli ett högre pris och brist på vissa köldmedier och att det inte är möjligt att fylla på köldmedium av vissa typer. SKVP rekommenderade deltagarna att agera snabbt; att se över sin kyl- och frysutrustning, sätta upp mål och ta fram en plan för hur kraven ska kunna klaras.

Energieffektiva kylsystem ger besparing

Genom att kombinera ett förestående byte av kylanläggningen med energieffektivisering är det möjligt att minska sina energikostnader och på sätt och vis vända utfasningen av f-gaserna till sin fördel. Roland Dahl, kylexpert på Energikontoret, berättade om de olika möjligheterna till energibesparing för kylsystem och tipsade om att ha ett helhetsgrepp om energianvändningen för att få ihop investeringen på bästa sätt. Ylva Gullberg på Energikontoret presenterade olika bidrag och stöd som företag kan söka på energiområdet. Till exempel är det möjligt att söka stöd för en energikartläggning, där en får överblick över sina energikostnader och förslag på åtgärder för att minska dem.

Ta del av deltagarnas presentationer här: