Fastighetsnätverket logotyp

Självlärande styrsystem spar tid framför datorn för Futurum

  • Driftträff på Futurum

    Driftträff på Futurum

  • IT-branschens utveckling går exponentiellt medan fastighetsbranschen halkar efter

    IT-branschens utveckling går exponentiellt medan fastighetsbranschen halkar efter

2018-11-15

Futurum har startat sin resa att hänga på den digitala revolutionen mot smarta, automatiserade fastigheter. På driftträffen presenterade de resultaten från några verkliga tester av självlärande system som sänker deras energikostnader och spar tid framför datorn.

Futurum fastigheter vill hänga på och dra nytta av den digitala revolutionen och har börjat sin resa med fokus på automatisering och att modernisera sättet de driftar och underhåller sitt fastighetsbestånd. På träffen för Fastighetsnätverkets driftnätverksgrupp berättade Johan Sellin, energiingenjör på Futurum, om konceptet och dess fördelar. Han visade också värmekurvor och resultat från deras verkliga tester. Det långsiktiga målet för Futurum är att vara en hubb för innovativ fastighetsdrift år 2025.

Spar tid framför datorn och underlättar rekryteringen

Många i fastighetsbranschen är rädda för att digitaliseringen ska göra att folk fastnar framför en dator, men det de ser på Futurum är att det faktiskt minskar skärmtiden. Idag är standard för fastighetsdriften att driftspersonalen får en lista med larm där de själva måste försöka prioritera vart de ska åka ut, vilket kan vara svårt att bedöma och det tar mycket tid. Med ett smart system är tanken att larmen ska prioriteras av det automatiska, självlärande systemet vilket alltså underlättar och effektiviserar arbetstiden för driftteknikerna. Ytterligare en fördel är att teknikerna inte måste organiseras och fördelas efter fastigheter och kunna allt som skulle kunna hända i dem, utan de kan specialisera sig och göra det de är bra på. Detta underlättar rekrytering av personalen och ger samtidigt bättre möjligheter för dem att utvecklas då de får göra det de är bra på.

Optimering och injustering spar mycket energi i verkligheten

Johan Sellin visade också skillnaden mellan deras gamla system och deras nya med förenklade, automatiserade funktioner. Detta system har alltså redan testats i vissa fastigheter. En sak de har arbetat med är värmekurvan, som tidigare varit komplicerad att ställa in och där åtgärder inte nödvändigtvis gett en förbättring av inomhusklimatet och driften. I det nya systemet justeras värmekurvan automatiskt efter den önskade genomsnittliga rumstemperaturen. Det innebär att om det sker avvikelser behöver driftspersonalen inte alls se på värmekurvan, utan de kan direkt åka ut på plats och analysera problemet. Det är förstås en utmaning för organisationen att ställa om till det nya arbetssättet, men det vägs upp av fördelarna.

Med det nya konceptet har de också sett stora energibesparingar. Om en värmekurva justeras upp då det är för kallt i ett rum kommer hela fastighetens medeltemperatur att öka, vilket betyder att hela fastighetens energianvändning drar iväg och det kan snabbt bli mycket dyrt. Med det optimerade systemet och nya arbetssättet kan de gå direkt på felsökning utan att ta hänsyn till värmekurvan. Det spar både pengar och på miljön.

Tips för att komma igång

Ett generellt tips till den som vill göra något liknande som Futurum är att koppla aktiviteterna som planeras till beslut som har förankrats på ledningsnivå. Detta gör det enklare att visa på nyttan med olika åtgärder och deras del i helheten, och det blir då också lättare att få med finansieringen. För den som har svårt att prioritera att få in smarta system är ett råd att börja med att ställa krav vid nybyggnation, eller att först skapa förutsättningar för omställningen och förbereda med infrastrukturen och sedan koppla på det en hinner med allt eftersom.

På Futurum anser de dock att digitaliseringstrenden inte längre kan förbises av fastighetsbranschen. Sannolikt kan det till och med bli krav framöver på smarta hus och att skapa en digital representation av dem, och de som inte förbereder sig kommer att halka efter. Detta gäller inte minst de leverantörer som erbjuder tjänster för fastighetsdrift då fastighetsbolagen kommer att ställa dessa krav i upphandlingar. Att vara tidigt ute är något de kommer att tjäna på, och de som inte tar den utvecklingen nu kommer att bli förlorare.

Ta del av presentationen från driftträffen här.