Fastighetsnätverket logotyp

Räkna åtgärder i paket – det ger bra avkastning!

2021-08-27

Den 24:e augusti genomförde Energikontoret i Mälardalen ett webbinarium om Totalmetodiken, en metod för att identifiera ekonomiska möjligheter för energieffektiviseringar i byggnader. Istället för att titta på enskilda energieffektiviseringsåtgärder ser man istället till paket av flera åtgärder. Man utgår sedan ifrån den enskilda fastighetsägarens avkastningskrav på investeringar, där paketeringen av åtgärder tillsammans ska uppfylla lönsamhetskravet.

Med noggranna beräkningar på åtgärdernas lönsamhet och hur åtgärderna påverkar varandra kan man få fram pålitliga resultat med både drastiskt minskat energibehov och bra lönsamhet.  Inom nätverket BELOK, som även arbetat fram metoden, har detta tillvägagångssätt gett framgångsrika resultat med genomförda projekt som visat på energibesparing på 30-60 procent och en lönsamhet på över 10 procent.

Metodiken och dess tre faser

Per-Erik Nilsson från CIT-Energy Management, som även koordinerar nätverket BELOK, presenterade hur metodiken fungerar och dess tre faser: framtagning av åtgärdspaket, genomförande av åtgärder och uppföljning. Vi fick se exempel på hur man räknar ihop investeringar, besparingar och hur åtgärdspaketet slutliga lönsamhet räknas fram (Se figur).  Efter Per-Eriks genomgång fick vi höra ifrån Martin Ekdahl och David Hälleberg från Akademiska hus, som använder metoden aktivt i sin verksamhet. Martin visade ett konkret exempel på hur de använt metoden vid upprustningen av en av deras lokaler i Linköping. Målet var att byggnaden skulle nå miljöbyggnad Silver och flera stora åtgärder skulle genomföras, bland annat installation av solceller samt ventilation med värmeåtervinning. Martin visade upp deras egna beräkningsverktyg där både de enskilda- och paketerade åtgärdernas lönsamhet räknades ut. Projektet kom nyligen i mål och visar på goda resultat. David visade sedan hur Akademiska Hus i sin organisation använder tankesättet med paket för hela sin verksamhet, där varje byggnad har en utarbetad plan för framtida åtgärder och investeringar. Genom detta arbetssätt har Akademiska Hus minskat sin energianvändning med 40 procent sedan 2020, och siktar på 50 procents minskning fram till 2025.

Metodens för- och nackdelar

För- och nackdelar med metoden diskuterades där kompetens och kunskap pekades ut som ett viktigt område. Samtliga föreläsare poängterade vikten av att ha bra beräkningar och antagningar för att få ett bra resultat. Martin och David tipsade om att bolla beräkningar och antagningar med kollegor. För många gäller det dock oftast att kompetensen kan handlas upp utanför organisationen. Därför kommer det inom kort genomföras utbildningar inom totalmetodiken, där konsulter blir certifierade i metodens arbetssätt. Per-Erik tipsar om att hålla koll på hemsidan gällande detta för de som är intresserade.

Metoden har stor potential att hjälpa fastighetsägare att göra bättre, säkrare och mer lönsamma investeringar i sina verksamhet. Vill man läsa mer kan gå in på BELOKS hemsida http://belok.se/totalmetodiken/ där material och verktyg för metoden finns.

 

Webbinariet genomfördes inom projekten Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i östra Mellansverige och Energieffektivisering i offentlig sektor.