Fastighetsnätverket logotyp

Projektutbyte genom Klimatsynk

  • Stefan Baier, Tillväxtverket och Karin Fant Energimyndigheten hälsar välkommen

    Stefan Baier, Tillväxtverket och Karin Fant Energimyndigheten hälsar välkommen

  • Christina Johannesson från Cajalma om hållbarhet som hävstångseffekt i projekt

    Christina Johannesson från Cajalma om hållbarhet som hävstångseffekt i projekt

2019-10-21

Fastighetsnätverket presenterade utfall och avslutningsarbete inom projektet ”Samverkan för hållbara byggnader” på Klimatsynk i Stockholm. Klimatsynk anordnas gemensamt av Tillväxtverket och Energimyndigheten. Syftet med träffen var att möta likasinnade projekt, byta erfarenheter och få inspel till förbättringsarbete. Bland annat genom att träffa representanter från systernätverket Byggdialog Dalarna och Energikontor Norr som är inne i slutfasen av sitt projekt LEK3.

Christina Johannesson från Cajalma presenterade hur hållbarhetsaspekter (socialt, ekonomi och miljö) kan användas som hävstångseffekt för att få bättre utfall i projekt. Deltagarna delgavs därtill erfarenheter från, utvärderare av projekt och information om kommande ansökningsperiod för nya projekt.

Avslutningsvis hölls parallella diskussioner kring integrering av hållbarhetsaspekter i projektet, kommunicering av resultat och måluppföljning för att förbättra pågående och kommande projekt.