Fastighetsnätverket logotyp

Plattformsträff nr.8, april 2019

  • Värme från varmvatten som spolas ner i avloppet kan återvinnas

    Värme från varmvatten som spolas ner i avloppet kan återvinnas

2019-04-02

Fastighetsnätverket bjöd in till en plattformsträff om värmeåtervinning från avloppsvatten. Företaget Ecoclime presenterade deras lösningar och exempel på fastigheter där det testats.

Information från Fastighetsnätverket

Niklas Jakobsson, nätverkskoordinator, inledde med en presentation av vad som är på gång inom Fastighetsnätverket. Då projektet Samverkan för hållbara byggnader, som har finansierat större delen av aktiviteterna inom nätverket, går mot sitt slut är fokus på att färdigställa de fallstudier som genomförts i projektet. Det planeras också ett flertal aktiviteter som läggs upp kontinuerligt i kalendern på Fastighetsnätverkets hemsida.

Ecoclime – ett företag med klimatfokus

Företaget Ecoclime verkar för lösningar inom energiåtervinning, förnybart och bra komfort – vilket de själva sammanfattar som ett fokus på klimat. På plattformsträffen presenterade Martin Johem och Torbjörn Jonasson deras lösning för återvinning av energi från spillvatten med en polymer värmeväxlare. Eftersom vatten från toaletter och duschar har värmts upp i byggnaden spolar vi bokstavligen ner energi i avloppet. Med deras lösning ska 95 % av energin från spillvattnet kunna återvinnas.

Värmeåtervinning från avloppsvatten sänker byggnadens energianvändning

Ecoclime inspirerades av en självrengörande lösning från ett avloppsreningsverk för värmeåtervinningen. Det de gör är att leda bort det varma vattnet från avloppsstammen och utvinna energin med en värmeväxlare till en värmepump. Värmepumpen omvandlar den lågvärdiga energin i avloppsvattnet till en högvärdig energi som går tillbaka till byggnaden för uppvärmning och varmvatten. Med styrsystemet kan de övervaka driften med temperaturer, pumpar osv, men systemet är självbalanserande och behöver egentligen inte styras.

Ecoclimes presentation finns här.

Fler lågenergibyggnader i Örebro län registreras

Bryan Herren, som också jobbar med Fastighetsnätverket på Energikontoret, har kartlagt lågenergibyggnader i Örebro län och registrerar nu dessa på Lågans hemsida. Innan projektet fanns bara en byggnad registrerat från länet, nu ska det bli betydligt fler. De som känner till fler exempel på lågenergibyggnader uppmanas att höra av sig till Bryan eller någon annan i Fastighetsnätverket.

Nytt projekt för Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader

Plattformsträffen avrundades med information från Niklas Jakobsson om det nya projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader, som förhoppningsvis sätter igång efter det gamla projektet har tagit slut. Tanken är att det ska bygga på och vidareutveckla det som redan uppnåtts inom Fastighetsnätverket och möjliggöra fortsatta aktiviteter. Mer information om det nya projektet kommer upp på hemsidan.