Fastighetsnätverket logotyp

Plattformsträff nr 9, maj 2019

2019-05-21

När en ny byggnad projekteras görs en energiberäkning för hur mycket byggnaden kommer att förbruka, men alltför ofta överstiger den verkliga förbrukning det projekterade värdet. Så, vad gör vi när energiprestandan inte uppnås? Det var temat för plattformsträff nr 9. 

Futurums erfarenheter 

Fastighetsbolaget Futurum arbetar en del med uppföljning av energiförbrukning i de byggnader som dem förvaltar. Under plattformsträffen den 21 maj var det Mia Elvén som presenterade Futurums erfarenheter av detta. Futurum arbetar nämligen med energieffektivisering av det befintliga beståndet, men kontrollerar även energiförbrukningen i nybyggda fastigheter för att se hur väl det överensstämmer med det projekterade värdet.

När uppföljningen av energiförbrukningen görs behövs elmätare och Futurum har ungefär 1000 mätare på sitt bestånd av skolor. Det är bra att kunna mäta många punkter, men det kan också försvåra arbetet eftersom det krävs ett stort engagemang för att förstå all mätdata och se till att mätarna mäter rätt. 

En av lärdomarna som Futurum vill dela med sig av är att: energiförbrukningen blir högre än den projekterade förbrukningen när teorierna (om hur byggnaden nyttjas) inte överensstämmer med den verkliga användningen. Futurum menar därför att det är viktigt att se till att alla teorier (om hur byggnaden kommer att användas) är korrekta. Det finns även en önskan om att upprätta en samarbetsform, där det går ut ersättning eller någon annan forma av kompensation ifall byggentreprenören inte uppfyller vissa krav - som energiprestanda eller miljöklassningskrav. 

Efterföljande diskussion 

På plattformsträffen uttryckte deltagarna en önskan om bättre tillgänglighet på mjukvaror för övervakning om energiförbrukning. Det finns ett problem med den programvaran som används idag, då den inte är tillräckligt bra på att presentera data på ett lättförståeligt och relevant sätt. Det finns därför en önskan om att programvaran ska analysera energiförbrukningen och varnar driftteknikerna när det sker avvikelser. Ett självlärande system som bara skickar ut larm när det är relevant. 

På nästa plattformsträff kommer vi fortsätta att diskutera energiuppföljning. Mötet är den 10 september 2019 och anmälan görs via den här länken. Välkommen!