Fastighetsnätverket logotyp

Plattformsträff nr. 6, september 2018

  • Fredrik Wallin från Mälardalens högskola presenterade projektet "Energilösningar i världsklass".

    Fredrik Wallin från Mälardalens högskola presenterade projektet "Energilösningar i världsklass".

  • Erik Abbing från 3EFlow presenterade träffens tema, minskade varmvattencirkulationsförluster.

    Erik Abbing från 3EFlow presenterade träffens tema, minskade varmvattencirkulationsförluster.

  • Plattformsträffen var välbesökt av många aktörer från Fastighetsnätverket.

    Plattformsträffen var välbesökt av många aktörer från Fastighetsnätverket.

2018-09-19

Aktuellt arbete inom Fastighetsnätverket

Niklas Jakobsson hälsade välkomna, framförallt till nya medlemmar. Inspirerande exempel kring solel och laddelplatser har publicerats på www.fastighetsnatverket.se. Ytterligare tre fallstudier har initierats, energieffektivisering i skolkök, nyttjande av spillvärme från livsmedelsbutik samt hantering av överskottsvärme i kulvertar.

Vidare informerades om Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) som är tänkt att vara ett kunskapsstöd för hållbar nyproduktion och renovering. Läs mer ICHB.

Niklas uppmanade att delta i kommande workshop kring Framtidens fjärrvärme med fokus på effektstyrning och nyttjande av spillvärme. 

Tema minskade vvc-förluster med 3EFlow

Temat för plattformsträffen var minskade varmvattencirkulationsförluster som presenterades av Erik Abbing från 3EFlow.

Byggnader utrustas med varmvattencirkulation (vvc) för att brukaren snabbt ska kunna få varmvatten i kranen. System är energikrävande då varmvatten cirkulerar runt även då inget behov finns. Erik presenterade en ny teknik som han liknade med att streama film, varmvattnet kommer direkt vid behov. Tekniken lämpar sig att integrera vid nybyggnation och vid stamrenoveringar.

Tekniken har utvärderats av både RISE och BRE (ansvarig för miljöcertifieringen BREEAM). Tester från BRE visar att vvc-förluster kan minska från 2 500 kWh till 1 100 kWh per person och år. Förutom att systemet minskar energi- och vattenanvändning så minskar systemet risken för legionella samtidigt som installationskostnader blir lägre. Den största installationen som har gjorts i Sverige är i Svea Fastigheter i Västerås.

Ta del av presentationerna från 3EFlow och kontaktuppgifterna här. 

Samverkan med akademin och Mälardalens högskola

Fastighetsnätverket arbetar med webbplatsen och etablerar kontaktytor för att kunna anslå och ta emot förslag på exjobb och projekt. Ett par projekt har initierats tillsammans med Örebroporten och Mälardalens högskola. Deltagare fick i hemläxa att återkomma med förslag på projekt och exjobb.

Fredrik Wallin från Mälardalens högskola presenterade projektet ”Energilösningar i världsklass”.