Fastighetsnätverket logotyp

Plattformsträff nr 5, maj 2018

 • Shamil Mehdijev från InnoEnergy informerar om energitjänster

  Shamil Mehdijev från InnoEnergy informerar om energitjänster

 • Intresserade åhörare inom Fastighetsnätverket

  Intresserade åhörare inom Fastighetsnätverket

 • InnoEnergys koncept Power2U

  InnoEnergys koncept Power2U

 • Niklas Jakobsson, om aktuellt arbete inom Fastighetsnätverket

  Niklas Jakobsson, om aktuellt arbete inom Fastighetsnätverket

2018-05-31

Aktuellt arbete inom Fastighetsnätverket

Niklas Jakobsson hälsade välkomna, framförallt till nytillkomna medlemmar NA Fastigheter och Kumla kommun. Inspirerande exempel kommer att publiceras på www.fastighetsnatverket.se kring vattensparåtgärder, förvärmning av ventilationsluft, m.m. Fler fallstudier är på gång bland annat kring energieffektivisering i skolkök och tillvaratagande av spillvärme från livsmedelsbutik.

Melins med flera efterfrågade information om hur mindre anläggningar ska anpassas till ny förordning som syftar till att fasa ut vissa köldmedier, Niklas tar med sig frågan. Niklas berättade att en ”flyer” är under framtagande som syftar till att sprida vad Fastighetsnätverket kan erbjuda. Två workshops planeras till hösten, ”Framtidens fjärrvärme” och ”Fastigheten – en del av elsystemet”

Tema energitjänster, InnoEnergy och Power2U

Temat för plattformsträffen var energitjänster som presenterades av Örebrobostäder samarbetspartner InnoEnergy vilka ser följande stora förändringar i energisektorn.

 • större andel förnybar energiproduktion
 • fler energieffektiva byggnader
 • smarta nät
 • elektrifierad fordonsflotta.

Traditionellt har energisektorn haft en central energiproduktion med fasta nät. Genom lokal elproduktion och energilagring får fastighetsägare en mer aktiv roll. För att hantera samspelet mellan fastighetsägare och energidistributör ser InnoEnergy ett behov av en lokal systemoperatör. Den lokala systemoperatören har till uppgift att säkerställa balans på lokala nät och vara en länk mellan kund och balansansvariga på regionnivå.

InnoEnergys koncept kallas Power2U och syftar till att låsa upp de tillgångar som finns i byggnader; solel, batterier och flexibel energianvändning. Systemet styrs effektivt med möjlighet till samverkan mellan flera byggnader vilket öppnar upp för energitjänster. Systemet är ett digitalt och öppet system med en självlärande molntjänst. InnoEnergy bjöd in deltagarna att ansluta sig till projektet och ge förslag på lämpliga fastigheter. 

Presentation och kontaktuppgifter

Projekterfarenheter och temaområden

Niklas eftersökte fler projekterfarenheter från projekt som inte blivit som förväntat. Syftet är att sprida dessa värdefulla erfarenheter för att undvika återupprepning. Projekterfarenheter som diskuterades var

 • erfarenheter kring bristande överlämning vid driftsättning av tekniska system
 • behov av injustering vid olika tidpunkter under året
 • resurser för efterkontroll
 • golvvärmesystem med lång omställningstid.

För framtida temaområden till plattformsträffarna fanns intresse för fönster och fönsterbyten samt tekniska lösningar för att minska varmvattencirkulationsförluster. Diskussion fördes även kring hur åtgärder för energieffektivisering samspelar med bevarandeaspekter. 

Mer information om pågående arbete i Fastighetsnätverket