Fastighetsnätverket logotyp

Plattformsträff nr 4, mars 2018

  • Medverkande medlemmar på plattformsträff

    Medverkande medlemmar på plattformsträff

  • Jonas Tannerstad Örebrobostäder informerar om hur byggnadsbeståndet kan samverka med fjärrvärme- och elsystem

    Jonas Tannerstad Örebrobostäder informerar om hur byggnadsbeståndet kan samverka med fjärrvärme- och elsystem

2018-04-13

Fjärde plattformsträffen fokuserade på möjligheter genom att sänka byggnaders effektbehov. Vidare presenterades ett första utkast av fallstudien på Karlskoga Folkhögskola – Flexibelt värme- och ventilationssystem.  
På den fjärde plattformsträffen inom Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi informerades om pågående och framtida arbete inom Fastighetsnätverket. Deltagarna presenterade de energirelaterade projekt som planeras under 2018.

Jonas Tannerstad på Örebrobostäder(ÖBO) berättade om ÖBOs strategi att se fastighetsbeståndet som en helhet som möjliggör energitjänster mot el- och fjärrvärmenät. Peter Nefe på WSP presenterade ett utkast till färdigställande av den första fallstudien som genomförts på Karlskoga folkhögskola. I fallstudien presenteras åtgärder för ett mer flexibelt värme och ventilationssystem som kan anpassas efter verksamheten och därigenom minska skolans energianvändning.

Avslutningsvis diskuterades erfarenheter av projekt som inte fallit väl ut. Syftet är att sprida dessa nyttiga lärdomar för att andra ska undvika liknande problem i framtiden.

Länk till minnesanteckningar och presentation från träffen.