Fastighetsnätverket logotyp

Pitch & Act den 3 november

2020-11-10

Sammanfattningsvis kan sägas att framtiden redan är här, att man ska ta hjälp av de innovativa företagen och ställa frågor och vara nyfiken, digitalisering kan komma in oavsett företaget digitaliseringsmognad och skapa stora värden för fastighetsförvaltaren.

Genom att lyssna på företag som pitchade sina lösningar för en hållbar och mer lönsam fastighetsförvaltning var uppmaningen tydlig.

- Vi kan börja jobba med det ni redan har, ta kontrollen över er egen fastighetsdata och tillgängliggör den utan att alltid behöva ner i undercentralen.

AI och machinelearning kan samla och genomföra så många fler åtgärder för att optimera fastighetsdriften. Det kan både spara pengar och energi, direkt eller ge unik överblick på ett fastighetsbestånd ur energisynpunkt. 

Läs mer om dagen här. 

Här kan du ta del av pitcharna som presenterades under dagen.