Fastighetsnätverket logotyp

Pilotprojekt för ökat fokus på hållbar renovering

2021-06-23

Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Många byggnader är i behov av upprustning. Med ökat fokus på att renovera hållbart kan energianvändning och klimatutsläpp minska från branschen.

Erfarenheter från nybyggnation med allt större fokus på energieffektivitet och hållbarhet behöver överföras till renovering och ombyggnad. Det har Karlskoga kommun och Castellum tagit fasta på som tillsammans med Fastighetsnätverket och LÅGAN driver tre pilotprojekt med ökat fokus på hållbar renovering.

Mer erfarenhetsutbyte för utökat hållbar renovering
Hör LÅGANS koordinator Åsa Wahlström berätta mer om vikten av att fler byggnader renoveras med utökat fokus på hållbarhet och vad som krävs i fastighetsbranschen för att det ska vara möjligt. Film om LÅGAN-projektet, Energirenovering ett nytt affärskoncept.

Nobelhallen – första ishallen i miljöbyggnad guld
Genom pilotprojektet Nobelhallen vill Karlskoga kommun bidra till Sveriges första ishall som certifieras enligt miljöbyggnad guld. Läs mer om standarden på följande länk: miljöbyggnad guld. Det innebär ett stort fokus på att få med alla potentiella åtgärder som kan minska energianvändningen och även att nyttja den energi som behövs för att kyla isen. Hör Robert Brånn berätta om målsättningen om framtidens Nobelhall som ska ge ett helt nytt intryck för besökarna. Länk: Nobelhallen första ishallen enligt miljöbyggnad guld.

Castellum – fokus på åtgärdspaket för hållbara kontor
Castellum medverkar med två projekt kallade Tågmästaren och Gillet varav den sistnämnda ligger längre fram. Projekteringen för renovering av Tågmästaren är i sin uppstartsfas.  Tågmästaren är belägen nära Virginska skolan, centralt i Örebro . Större åtgärder för mer energieffektiv ventilation har tidigare genomförts. Stort fokus ligger på ”vanliga” underhållsåtgärder som ny fasad och underhåll av tak. Men Castellum inkluderar även energiåtgärder och förbereder för fler klimatåtgärder framöver för att åtgärdspaket ska kunna bidra till mer attraktiva och hållbara kontor. Mer om Castellums tankar och ambitioner kring dessa pilotprojekt kommer publiceras framöver.