Fastighetsnätverket logotyp

Nyckelordet - nu som alltid - är att arbeta tillsammans!

2020-04-06

Hej alla medlemmar i Fastighetsnätverket,

Vi är många som står inför olika prövningar med anledning av det nya Coronaviruset, covid-19. Både i vårt arbete och även privat. Likt dig och din verksamhet, påverkas också vi och aktiviteterna inom Fastighetsnätverket och pågående EU-projekt.

Även om det finns begränsade möjligheter att ses fysiskt, är det viktigt att vi fortsätter utbyta erfarenheter med varandra. Kanske finns det gemensamma utmaningar i nuvarande kris, där er organisation ser ett behov av att samverka med andra aktörer på marknaden. Kanske har ni ett gott exempel på krishantering som ni gärna delar med andra. Kanske har ni andra goda idéer om hur vi kan stötta samhället eller hur vi ska agera i den situation vi nu befinner oss i.

Just nu arbetar vi vidare med att hitta upplägg och lämpliga aktiviteter och vi finns gärna med som stöd och samordnar den typen av initiativ. Det är en utmaning för oss alla, men samtidigt kanske vi kan hitta nya vägar där vi kan mötas. Vi tar tacksamt emot förslag på nya former av möten, utbildningar och erfarenhetsträffar som passar att genomföras i digital form.

Slutligen är vi glada över att Fastighetsnätverkets årsstämma kunde genomföras och att ni medlemmar fattade viktiga beslut. Det är er kunskap och ert engagemang som lägger grunden för att utveckla nätverket långsiktigt. Tillsammans kan vi göra mer!

Kom ihåg, prövningar är ofta lättare att ta sig an tillsammans. Kämpa på!