Fastighetsnätverket logotyp

Nominering till Örebro läns energi- och klimatpris

2020-02-11

Nu har du möjlighet att nominera din kandidat till Örebro läns energi- och klimatpris!

Örebro läns årliga energi- och klimatpris delas ut till personer eller organisationer som inspirerat eller varit föredöme för insatser som lett till minskad klimatpåverkan, energieffektivisering eller ökad användning av förnybar energi.

Energipriset avser klimatarbetet under 2019 och delas ut i två kategorier:

  • Årets föredöme/inspiratör inom näringsliv eller ideell sektor
  • Årets föredöme/inspiratör inom offentlig sektor

Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län står bakom priset och vinnare utses av Region Örebro läns Samhällsbyggnadsnämnd

Nominera Fastighetsnätverket till Region Örebro läns energi- och klimatpris