Fastighetsnätverket logotyp

Nationellt nätverk för lågenergibyggande inspirerades i Örebro

 • Mats Andersson på Örebrobostäder presenterar energieffektivsering och ombyggnad av kvarteret Karmen

  Mats Andersson på Örebrobostäder presenterar energieffektivsering och ombyggnad av kvarteret Karmen

 • Jonas Tannerstad, ÖBO visar upp huvudkontorets hjärna, ”den uppkopplade och visualiserande undercentralen”

  Jonas Tannerstad, ÖBO visar upp huvudkontorets hjärna, ”den uppkopplade och visualiserande undercentralen”

 • Dan Malmsten, Elektroskandia presenterar miljöambitioner med deras nya logistiklager

  Dan Malmsten, Elektroskandia presenterar miljöambitioner med deras nya logistiklager

 • Påbyggnad av våningsplan på ÖBOs kv. Karmen

  Påbyggnad av våningsplan på ÖBOs kv. Karmen

 • Mats Andersson och Emma Bartelsson presenterar ÖBOs kv. Karmen

  Mats Andersson och Emma Bartelsson presenterar ÖBOs kv. Karmen

 • LÅGANS medlemmar besöker Elektroskandias nya lokaler

  LÅGANS medlemmar besöker Elektroskandias nya lokaler

2017-11-23

Den 16-17 november var representanter från Energimyndigheten, Svensk Byggindustri samt fem regionala föreningar/nätverk i Sverige för hållbart byggande, på plats i Örebro för att diskutera och byta erfarenheter om lågenergibyggande.

Erik Skagerlund, t. f. exploateringschef i Örebro kommun gav inledningsvis en bild av den snabbt växande staden och de utmaningar som man haft ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Erik berättade om framgångarna med ”Örebromodellen” som inneburit att man snabbat upp processen från detaljplanering till byggstart. Johan Sellin, Futurumfastigheter satte fingret på de hinder för investering i lågenergibyggande som de egna ekonomiska riktlinjerna sätter. 

LÅGAN, Energimyndigheten, Byggdialog Dalarna, Hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat, föreningen Goda hus och nätverket för hållbart byggande i Värmland gav alla exempel på pågående arbete och aktuella utmaningar i de olika regionerna.

Deltagarna fick också del av några intressanta studiebesök.  På Örebrobostäders nya kontor visade Jonas Tannerstad husets hjärna, ”den uppkopplade och visualiserande undercentralen”. Besökarna var  imponerade över den höga innovationsnivån inom företaget. Jonas medskick var att det vi gör kan göras hos alla. Han hoppas att flera ska anamma Örebrobostäders tekniklösningar. Konceptet är paketerat och kan genomföras hos andra fastighetsägare. En större fastighetsägare som börjat tillämpa detta är Stena Fastigheter men vet också att Vasakronan börjat basera sina styrsystem på öppen industriell automation.

Mats Andersson och Emma Bartelsson, ÖBO visade också renoveringen av lamellhusen och nyproducerade lägenheter i Kvarteret Karmen där man gått långt för att få energieffektiva bostäder.

Avslutningsvis besöktes Elektroskandias nya logistiklager där Dan Malmsten som varit projektledare för byggnationen berättade att lagret är Elektroskandias största logistikcenter med en yta på 43 500 m2. Man har höga ambitioner i hållbarhetsfrågor och byggnaden ska certifieras enligt miljöbyggnad silver. Solelanläggningen på 249 kWp är en del i en helhetslösning för miljö och hållbarhet i lagret.

Presentation Erik Skagerlund, Mark och exploateringsavdelningen Örebro kommun

Presentation Niklas Jakobsson och Peter Åslund, Örebros fastighetsnätverk

Presentation Johan Sellin, Futurum fastigheter

Presentation Jonas Tannerstad Örebrobostäder

Presentation Mats Andersson Örebrobostäder