Fastighetsnätverket logotyp

Kvinnerstaskolan bytte oljepannan mot flis och pellets

  • Driftnätverksgruppen visades runt på Kvinnerstaskolan

    Driftnätverksgruppen visades runt på Kvinnerstaskolan

  • Lennart Lindkvist, driftchef på Örebroporten, visade runt på Kvinnerstaskolan

    Lennart Lindkvist, driftchef på Örebroporten, visade runt på Kvinnerstaskolan

  • Rundtur i panncentralen

    Rundtur i panncentralen

2019-01-31

Årets första driftnätverksträff hölls på Kvinnerstaskolan. Sedan Örebroporten tog över driften 2017 har de arbetat för att uppgradera byggnaderna, till exempel har de med hjälp av Klimatklivet bytt bort oljepannan till pellets och flis. De har dock fortfarande kvar en del utmaningar – såsom en sädestork som drivs med olja, energislukande växthus och värmeläckande kulvertar.

Örebroporten tog över driften av Kvinnerstaskolan 2017 med uppdraget att utveckla och förbättra fastigheterna. Sedan dess har de drivit diverse projekt för att uppgradera byggnaderna. I vinterkylan bjöd Lennart Lindkvist in till årets första träff för Fastighetsnätverkets driftnätverksgrupp och presenterade vad de har gjort och planerna framöver med en rundtur på panncentralen och området.

Byte av oljepannan med Klimatklivet

På Kvinnerstaskolans område finns många fastigheter med bland annat gymnasieskola, elevhem, privata hyresgäster och kennelklubb, vilket innebär att det går åt mycket energi till uppvärmning. Tidigare försågs värmebehovet med en oljepanna. När Örebroporten hade tagit över sökte de Klimatklivet, ett bidrag för projekt med stor klimatnytta, och de har efter det ersatt oljepannan med flis-, pellets- och elpannor. Med detta klarar de även ganska kalla temperaturer och driften har hittills fungerat bra. Flispannan fjärrstyrs av E.ON. och ses till på plats omkring varannan dag.

Planer på ny travbana skrotades

Till området som Örebroporten har planer för hör också ett stycke mark mellan Kvinnersta och riksväg 50. Där finns en akvifer, en underjordisk sjö, som erbjuder en stor potentiell energikälla. Tanken var att de skulle bygga en ny travbana ovanför aktiferen som då kunde värmas med geoenergin och därför bli klimatneutral. Travbanan skulle dessutom vara ett stort lyft för skolan och för området. Då dessa planer har skrotats ser de nu vidare på andra möjligheter.

Vägen framåt för Örebroporten och Kvinnerstaskolan

Fortfarande kvarstår en del utmaningar för Örebroporten på Kvinnerstaskolan. Till exempel har de en sädestork som drivs med olja, växthus som kostar 500 000 kr per år att värma upp, och de ser över vattenläckor och värmeläckage för att minska förluster i värmesystemet. Deras interna nät med 1600 meter kulvertar till byggnaderna läcker lika mycket värme som Rådhuset använder på ett år. Framöver kommer de att arbeta vidare med dessa uppgraderingar, installation av solceller, och de har också diskussioner om samarbeten med E.ON. för att skicka värme till Hovsta. De tittar alltså också vidare på utvecklingsmöjligheter för marken vid riksväg 50.

 - Den som kommer med en bra idé ska jag bjuda på lunch! Skrattar Lennart Lindkvist.

Ta del av presentationen från driftträffen här.