Fastighetsnätverket logotyp

Investeringar i solel går för långsamt

2019-04-03

I Örebro län har den installerade solcellseffekten ökat med 66 procent, men för att nå det regionala målet behövs betydligt mer. Nu uppmanar Nina Höijer (S), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden på Region Örebro län, kommunerna att öka sina satsningar på solel.

Ny statistik visar stor ökning, men ändå inte tillräckligt

Under de senaste åren har den installerade effekten solel i länet ökat stadigt med allt fler solcellsanläggningar på både villor, företag och kommunala byggnader. I Örebro län finns ett mål att den årliga producerade energin från solel ska vara 150 GWh 2030, men trots ökningen är det alltså fortfarande långt kvar. För att uppnå målet krävs att installationstakten ökar med mer än tre gånger.

 - Vi är glada att det finns stort intresse för solel, men vi ser också att det faktiskt inte räcker och att vi måste ta krafttag. Vi hoppas att såväl privatpersoner, företag och andra aktörer vill investera mer i solel, men vi behöver också större insatser från kommunerna, menar Nina Höijer (S), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden på Region Örebro län.

Fler insatser behövs från kommunerna

Enligt Ylva Gullberg, solcellsexpert på Energikontoret, finns flera sätt för kommuner att öka mängden solel. Det kan till exempel vara att installera solceller på kommunens egna byggnader och föregå med gott exempel, att anordna aktiviteter för att öka kunskapen om solel hos kommunens företag och invånare, eller sätta upp ett mål för solel i kommunen och göra en strategi för att uppnå målet.

 - Om kommunen känner sig osäker på hur det ska gå till får de gärna kontakta oss, säger Ylva Gullberg.

Intresset för solel har ökat bland både privatpersoner och näringslivet och det finns numera många goda exempel på installationer.

 - Solceller är inte någon kuriosa för tekniknördar, utan en förnybar och lönsam investering. Det finns inte någon anledning att vänta, säger Ylva Gullberg.

Uppmaning till politiker: var modiga!

För att få igång kommunens satsningar på solceller underlättar det med beslut från kommunens politiska styre, och Nina Höijer uppmanar nu kommunens politiker att anta utmaningen.

 - Investeringarna i solel går fortfarande för långsamt och vi måste öka takten. Vi politiker måste fortsätta att vara modiga och satsa på det vi behöver för att klara omställningen.

Nyhetsinslag

Solcellsstatistiken släpptes i ett pressmeddelande den 3 april. Här finns några nyhetsinslag från pressen: