Fastighetsnätverket logotyp

Hur hanteras energifrågor i bygglovsprocessen?

  • Arbetsseminarium om hantering av energifrågor i bygglovsprocessen

    Arbetsseminarium om hantering av energifrågor i bygglovsprocessen

2019-02-06

Analyser från Boverket visar att många byggnader inte efterlever kraven på energihushållning vid nybyggnation. Då det sällan finns påföljder ger detta en sämre energiprestanda såväl som en osund konkurrens för entreprenörer. På arbetsseminariet den 6 februari diskuterades hur energifrågor hanteras i bygglovsprocessen och hur detta borde se ut i framtiden.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bjöd in till ett arbetsseminarium med ett späckat schema på temat hur energifrågor och krav på energiprestanda hanteras i bygglovsprocessen. Seminariet anordnas inom ett projekt som syftar till att kartlägga och underlätta just hanteringen av energifrågor i bygglovsprocessen där Energikontoret Region Örebro län medverkar. Under seminariet presenterades hur det ser ut i nuläget och olika aktörers syn på hanteringen; däribland Sveriges byggindustrier, Boverket, NCC och SKL själva. Peter Rosengren, energi- och klimatrådgivare på Lerums kommun, presenterade deras modell med halverad bygglovstaxa som incitament för bättre energiprestanda.

På eftermiddagen genomfördes också workshops om hur hanteringen skulle kunna bli bättre i framtiden. I projektet härnäst kommer Energikontoret att också anordna lokala arbetsseminarier för att utveckla förslagen som ska underlätta hanteringen.

Här kan du hitta dokumentation och presentationerna från arbetsseminariet, och i två veckor se en inspelning via webben.