Fastighetsnätverket logotyp

Hållbar nyproduktion och gröna finanser på årsstämman

  • Tio personer syns på bild. De lyssnar till föreläsaren, flera ser glada och intresserade ut.

    Tio personer syns på bild. De lyssnar till föreläsaren, flera ser glada och intresserade ut.

  • Björn Bergstrand från Kommuninvest ger en presentation om hållbar finansmarknad

    Björn Bergstrand från Kommuninvest ger en presentation om hållbar finansmarknad

2019-03-21

På Fastighetsnätsverket årsstämma inspirerade Emma Karlsson, WSP och Björn Bergstrand, Kommuninvest fastighetsägare till fortsatt hållbarhetsarbete.

Träffen inleddes med en kortfattad presentation från Tegelbrukets personal, där de berättade hur de arbetar mot målet att styra bort ungdomar från destruktiva aktiviteter. Läs mer om Tegelbruket här. Göran Eriksson (ordförande) och Niklas Jakobsson (koordinator) summerad Fastighetsnätverkets arbete 2018, förslag till aktiviteter och utvecklingsområden under 2019. 

Därefter tog Emma Karlsson från WSP ton som första gästföreläsare, där hon bidrog med kunskap från Energimyndighetens nätverk BeBo och BeLok. BeBo är ett nätverk av fastighetsägare från hela landet. Syftet med nätverksarbetet är att minska beroendet av energi i form av värme och el i flerbostadshus.

Emma talade också om ett begrepp som kallas livscykelanalys (LCA), kopplat till byggprocessen. Livscykelanalyser utförs för att mäta vilken miljöbelastning produkter och byggmaterial har – från tillverkningsfasen till rivning och avfall. Dessa analyser är bra för att kunna ställa krav på byggindustrin att bygga energieffektiva fastigheter, med en låg klimatpåverkan från början till slut.

Hur mäts LCA och dess miljöpåverkan?

Det finns cirka 15 olika sätt att räkna ut LCA, men eftersom uträkningarna inkluderar olika parametrar och redovisas i olika enheter kan det vara svårt att jämföra resultatet. En LCA har också sina begränsningar eftersom den fokuserar på miljöpåverkan i framtagandet av byggmaterialet, och inte materialets hela livslängd. Boverket har lagt fram ett förslag att alla nybyggnationer ska miljödeklareras. Om förslaget går igenom ska alla använda sig av LCA-metoden, men det inkluderar alltså enbart miljöpåverkan i framtagandet av byggmaterialet.

Emmas presentation finns här.

Hållbar finansmarknad

Därefter var det dags för Björn Bergstrand från Kommuninvest att ta plats på scen. Han höll en presentation om hållbar finansmarknad med fastigheter i spetsen. Björn berättade att det är en stor rörelse på gång för att motverka global uppvärmning, där byggnationer av energieffektiva byggnader är ett bra sätt att jobba med minskad påverkan på miljön.

Björn pratade även om så kallade gröna lån. Kommuninvest ger nämligen ut lån (främst till kommuner) för diverse byggprojekt. Ett sätt att minska låneräntan är då att ta gröna lån, vilket Kommuninvest kan erbjuda. 7 % av Kommuninvests utlåning är för närvarande gröna lån.

För att ett byggprojekt ska beviljas ett grönt lån måste den projekterade byggnaden kvalificeras som energieffektiv. Fördelen med att låna grönt är att räntan är cirka 2 ränteenheter lägre (motsvarar 2 tiondelar av en procent). Björn menar dessutom att gröna lån till energieffektivisering av befintliga byggnader är det mest kostnadseffektiva sättet att reducera koldioxidutsläpp.

Björns presentation finns här.