Fastighetsnätverket logotyp

GreenView – gör fastighetsdata begripligt

  • Marcus Norin på Greencon presenterar fastighetssystemet GreenView

    Marcus Norin på Greencon presenterar fastighetssystemet GreenView

  • Fastighetsnätverket bjöds in på frukostföreläsning om GreenView

    Fastighetsnätverket bjöds in på frukostföreläsning om GreenView

2018-11-29

Med visualisering i GreenView kan du göra fastighetsdata mer överskådlig och få koll på dina myndighetskrav. På en frukostföreläsning berättade Marcus Norin från Greencon om de olika möjligheterna.

Fastighetsnätverket anordnade en frukostföreläsning med Marcus Norin från Greencon för att visa på möjligheterna med deras fastighetssystem GreenView. GreenView skapades från början för att klara brandskyddsarbetet på Karolinska sjukhuset, men har sedan dess byggts vidare och utvecklats för olika handlingar, tillsyn och mycket annat. Nu kan det utgöra en möjlighet för fastighetsägare att samla all data på samma ställe och skapa ordning och kontroll.

Möjligheter med GreenView

Marcus Norin visade olika exempel på hur systemet kan användas, till exempel för lekplatsbesiktningar och ventilationssystem. I den webbaserade kartan visualiseras status för olika komponenter i fastigheten med markörernas färger och det går att enkelt klicka in på delarna för att hämta olika ritningar och handlingar. För entreprenörer och driftspersonal går det att arbeta med systemet i fält med hjälp av en ronderingsapp och de kan då skapa komponenter och protokoll direkt. Informationen i systemet styrs av inloggningen så att olika personer ser det som är relevant för dem.

Kontakt

GreenView har många möjligheter och anpassas efter kundens behov och önskemål. Om det låter intressant för din verksamhet; kontakta Marcus Norin för att se vad ni kan göra!

Marcus Norin
073-321 12 52
https://greencon.se/greenview/

Marcus Norin berättar om frukostföreläsningen