Fastighetsnätverket logotyp

Futurum Fastigheter vinnare av Örebroregionens energipris

  • Futurum Fastigheters energigrupp och Yahya Ayed emottar Örebroregionens energipris. Fr vänster: Anna Olofsson (Länsstyrelsen), Mia Elvén, Matti Fors och Göran Lunander (Futurum Fastigheter) och Kerstin Bergström Persson (Region Örebro län)

    Futurum Fastigheters energigrupp och Yahya Ayed emottar Örebroregionens energipris. Fr vänster: Anna Olofsson (Länsstyrelsen), Mia Elvén, Matti Fors och Göran Lunander (Futurum Fastigheter) och Kerstin Bergström Persson (Region Örebro län)

2018-03-23

Futurum Fastigheters energigrupp blev vinnare av Örebroregionens energipris för årets föredöme. Energigruppen har under 2017 arbetat outtröttligt med att energieffektivisera fastighetsbeståndet parallellt med framtagande av strategier för klimatnytta.

Under 2017 visade Futurum på nytänkande och fattade beslut om ett nytt sätt att arbeta med teknisk förvaltning och energieffektivisering. Ansvar för driftunderhåll av värme- och ventilationssystem lyftes till en energigrupp. Energigruppen består av nio tekniker och tre ingenjörer som strategiskt och proaktivt arbetar med driftoptimering. Förändringen har medfört att Energigruppen har minskat den årliga användningen av energi med 808 MWh. Åtgärderna kommer vara bestående och har genomförts utan investeringar i nya tekniska installationer.


Energigruppen har med sin samlade expertis även bidragit till att Futurum kunnat fokusera på övergripande och strategiska frågor under 2017, några exempel på det är.

  • Avtal med Kumbro Vind som tillsammans med Futurums egen solelproduktion innebär att all fastighets- och verksamhetsel idag är förnybar.
  • Bortbyggande av resterande oljepannor i beståndet som idag vid behov ger spetsvärme (stöd av klimatklivet)
  • Beslutat att all nyproduktion med gynnsam takyta ska förses med solel
  • Projekterat och börja bygga Örebros enskilt största batterilager

Med Energigruppen i spetsen visar Futurum att samarbete mellan yrkesrollerna är nyckeln till effektiv drift och långsiktig förvaltning. Energigruppens resultat tydliggör vikten av fokus på driftoptimering för att kostnadseffektivt minska energianvändningen.

Bakom priset står Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län. Läs mer om Örebroregionens energipris och tidigare pristagare.