Fastighetsnätverket logotyp

Fastighetsnätverkets studiebesök på H-huset, USÖ

  • Flera personer står med reflexvästar och hjälmar i en H-husets byggnation. De tittar ut genom fönstret.

    Flera personer står med reflexvästar och hjälmar i en H-husets byggnation. De tittar ut genom fönstret.

  • Bild på USÖ som byggs om med ställningar på utsidan av huset

    Bild på USÖ som byggs om med ställningar på utsidan av huset

2019-03-29

Miljö- och energiperspektiven spelar stor roll i det nya H-huset på Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) som byggs just nu. Regionservice Fastighetsförvaltning gav Fastighetsnätverket en genomgång och rundvandring av bygget, som ska uppfylla miljöbyggnad nivå guld.

Redan 2004 började byggnationen av H-huset diskuteras. 12 år senare började projektet och om två år ska det stå klart. Byggnaden är ca 35 000 m², har 8 plan, innehåller uppemot 1200 rum och en ny akutmottagning.

Miljöbyggnad nivå guld innebär att byggnaden ska ha väldigt låg energiförbrukning och välja mer miljösmarta val av byggmaterial. Solceller installeras på taket för att minska byggnadens energibehov från nätet. Även om byggnaden är energieffektiv kommer det gå åt mycket verksamhetsel då verksamheten är energikrävande, men även vid val av sjukhusutrustning väljs energieffektiv utrustning i den mån möjligheten finns.

USÖ:s verksamhet har fortsatt som vanligt under byggnationen av H-huset, vilket betyder att arbetet har haft begränsad arbetsplats och utrymme för leveranser. Eftersom det är en stor byggnad krävs mycket material så byggnadsmaterialet har främst lyfts in i byggnaden under nattetid.

Regionservice Fastighetsförvaltning är nöjd med hur projektet har gått hittills och säger att det är väldigt viktigt att ha bra kommunikation mellan alla inblandade parter i projektet.

Förutom betoning på miljö och energi lägger även Regionservice Fastighetsförvaltning vikt på konst i sina projekt. 1% av budgeten gå till konst, vilket blir en betydande summa i ett sådant stort projekt.

Klicka här om du vill veta mer om byggnationen av H-huset.