Fastighetsnätverket logotyp

Fastighetsnätverkets årsstämma 2018

  • Anette Sand, VD Familjebostäder - "våga tänka nytt"

    Anette Sand, VD Familjebostäder - "våga tänka nytt"

  • Kajsa Andersson, projektkoordinator BeLok - stor potential till energieffektivisering genom effekthantering.

    Kajsa Andersson, projektkoordinator BeLok - stor potential till energieffektivisering genom effekthantering.

2018-03-12

Fastighetsnätverkets årsstämma spred erfarenheter av energieffektivisering och inspirerade till fortsatt energiarbete 2018.

Den 27 februari 2018 hölls Fastighetsnätverkets årsstämma där beslut fattades om innehåll och inriktning av ”Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län” för 2018. 

Under 2018 har Fastighetsnätverket utökat sin verksamhet genom extern finansiering från projekten

  • ”Samverkan för hållbara byggnader inom koldioxidsnål ekonomi” (Tillväxtverket)
  • ”Samverkan för regionala kluster”, (LÅGAN - Energimyndighetens nätverk för Lågenergibyggnader).

Projektfinansieringen bidrar till att Fastighetsnätverket initierat de fallstudier och utvecklingsprojekt som är under genomförande vilka Niklas presenterade i korthet tillsammans med andra aktiviteter som genomförts. Niklas presenterade att under 2018 kommer Fastighetsnätverket erbjuda utbildningar, workshops, studiebesök parallellt med löpande träffar med fokus på erfarenhetsbyte och spridning av resultat. Presentationsunderlag från årsstämman.

Årsstämman avslutades med två inspirerande gästföreläsningar. Anette Sand, VD på Familjebostäder presenterade vikten av energieffektiva och klimatneutrala byggnader. Anette tryckte på att våga tänka nytt och se hur byggnader och miljö kan kombineras ihop med tjänster framöver. Ta del av hennes presentation, Framtidsspaning ett annat perspektiv

Därefter presenterade Kajsa Andersson, projektkoordinator för BeLok (Energimyndighetens beställargrupp för lokaler) spännande resultat från genomförda och pågående projekt. Kajsa pratade bland annat om potentialen till energieffektivisering genom incitamentsavtal, energieffektiva tappvattensystem och effekthantering i lokaler. Ta del av Kajsas presentation om BeLok.