Fastighetsnätverket logotyp

Fastighetsnätverket deltog på Klimatsynk

  • Klimatsynk - en plattform för kunskapsutbyte

    Klimatsynk - en plattform för kunskapsutbyte

2018-10-26

Genom projektet Samverkan för hållbara byggnader har Fastighetsnätverket varit på konferensen Klimatsynk; två dagar med workshops, nätverkande och erfarenhetsutbyte om hur vi ska utveckla och göra ännu bättre projekt inom energi- och klimatfrågor. Läs vidare för att ta del av våra insikter och idéer från konferensen.

Klimatsynk är en plattform för kunskapsutbyte mellan projekt inom energi- och klimat i hela Sverige. Den 25-26 oktober arrangerade de en projektledarträff för att ge möjlighet för de som leder projekten att dela erfarenheter. Fastighetsnätverket deltog genom projektet Samverkan för hållbara byggnader, en del av projektportföljen Hållbart byggande.

Klimatsynks projekt inom Hållbart byggande

Inom Klimatsynks projektportfölj med projekt inom Hållbart byggande finns en stor spridning av projekttyper. Från de som är väldigt specifika och konkreta projekt, till exempel Energieffektiv och flexibel ventilation vid Sundsvalls sjukhus där de helt enkelt arbetar för energieffektiv ventilation på ett sjukhus, till övergripande projekt med brett anslag, som projektet Grön Agenda i Dalarna som syftar till att koordinera och skapa samarbetsytor inom bygg och fastighet. Vi lyfte vårt arbetssätt inom Fastighetsnätverket med fallstudier, att sprida goda exempel och att skapa en bra, digital plattform för att sprida information – något som kanske andra projekt skulle kunna ta efter.

Vilka lärdomar tar vi med oss?

En idé vi skulle kunna arbeta vidare med hos oss är att väcka mer uppmärksamhet kring energifrågor genom att skapa erbjudanden för turism. Exempelvis i projektet VIRUS, där en två kilometer lång elbilsväg testas utanför Sandviken, har de startat ett besökscentrum som tagit emot både nationella och internationella besökare. Även i vårt län kan det finnas intressanta exempel och innovativa lösningar där besöksnäring skulle kunna vara en ny affärsmöjlighet.

Om du vill veta mer om Fastighetsnätverkets deltagande i Klimatsynks projektledarträff, kontakta Ylva Gullberg. Läs mer om Klimatsynk och dess projekt inom Hållbart byggande här.