Fastighetsnätverket logotyp

Färdigställd förstudie: Prognosstyrning av byggnadens klimatsystem

2019-11-07

Örebroporten ser fortsatt stor potential till energieffektivisering genom prognosstyrning

Att använda byggnaders tröghet och ta hänsyn till väderförhållande som t.ex. kommande solinstrålning brukar benämnas som prognosstyrning. Genom prognosstyrning kan energianvändningen till byggnader minska vilket Örebroporten tagit fasta på. Installation och utvärdering av prognosstyrning har dock försenats. Under år 2020 bedömer dock Örebroporten att systemet är i drift och kan börja utvärderas för minst två byggnader. 

Det långsiktiga målet är att prognosstyrning införs i hela Örebroportens fastighetsbestånd då man ser att det kan medföra ett minskat fjärrvärmebehov upp till 15%.