Fastighetsnätverket logotyp

Färdigställd fallstudie: Vad energikloka brf uppnådde

2018-09-13

Fallstudien "Vad energikloka brf uppnådde" visar en minskad energianvändningen på 217 MWh.

Fallstudien "Vad energikloka brf uppnådde" är nu färdigställd och visar att den totala energianvändningen har minskat med 217 MWh. Fastighetsnätverket har kartlagt och identifierat effekten av fyra bostadsrättsföreningars energieffektivisering. Föreningarna ingick i ett projekt av Örebro kommun, vars mål var att föreningarna skulle minska sin energianvändning med 5 procent. Samtliga föreningar som genomförde åtgärder överträffade målet. Läs mer om resultatet i fallstudien Vad energikloka brf uppnådde.