Fastighetsnätverket logotyp

Färdigställd fallstudie: Örebroporten - Effektstyrning

2019-11-07

Örebroporten och E.ON. visar att det är möjligt att kapa effekttoppar. Det medför minskade klimatutsläpp och att pengar sparas

Genom att använda byggnaders tröghet kan effekttoppar kapas viker ger mer miljövänlig fjärrvärme. Ta del av resultat från Örebroporten som tillsammans med EON installerat och utvärderat tjänsten effektbegränsning. Förutom att tjänsten bidrar till minskade klimatutsläpp så sparar Örebroporten även pengar genom den rabatt på effekt som EON erbjuder för de fastigheter där tjänsten införts.

 

Mer information om fallstudien och rapporten hittar du på länken:

Örebroporten - Effektstyrning av byggnadens klimatsystem